ลบ แก้ไข

หางานทำในลาว? โอกาสทองมาแล้วที่นั่นขาดแรงงานฝีมือ 90,000 คน

หางานทำในลาว? โอกาสทองมาแล้วที่นั่นขาดแรงงานฝีมือ 90,000 คน

โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในชานนครเวียงจันทน์ ตามรายงานของสื่อทางการ อุตสาหกรรมแขนงนี้ขาดแคลนแรงงานติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี และกำลังขาดแคลนอย่างรุนแรง โรงงานหลายแห่งมีมาตรฐานการจ้างานสูง และให้สวัสดิการที่ดีแก่แรงงานมีฝีมือที่หายากเหล่านี้. -- ภาพ: ลาวพัฒนา.

ในปีหน้านี้ลาวกำลังจะต้องนำเข้าแรงงานทีมีฝืมือในหลายแขนง เป็นจำนวนเกือบ 1 แสนคน ทั้งนี้ เนื่องจากการขาดแคลนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันสภาแห่งชาติลาว ก็มีวาระที่จะพิจารณาร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสอันดีของบรรดาแรงงานที่มีฝีมือ (Skilled Labour) สำหรับการทำงานในประเทศที่น่าอยู่ และค่าครองชีพยังไม่สูงมาก และกำลังจะเป็นสมาชิกหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้านี้อีกด้วย 
       
       กฎหมายการคุ้มครองแรงงานต่างชาติในลาว กำลังจะเป็นรัฐบัญญัติฉบับแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ และเป็นหนึ่งในบรรดากฎหมาย 5-6 ฉบับ ที่สภาแห่งชาติบรรจุเข้าในวาระที่จะมีการพิจารณาระหว่างสมัยประชุมปลายปี ที่เริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ นางอ่อนจัน ทำมะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้บอกต่อสภาฯ ว่า สปป.ลาว อยู่ในฐานะที่ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมืออย่างแรง ในขณะที่การลงทุนแขนงต่างๆ ขยายตัวรวดเร็วมาก ซึ่งทำให้มีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่า 90,000 คนในปีหน้า
       
       ในปี 2558 ลาวจะต้องใช้แรงงานถึง 3.26 ล้านคน แต่มีอยู่เพียง 3.17 ล้านเท่านั้น หมายความว่าจำนวนที่เหลือจะต้องนำเข้า ทั้งนี้ เพื่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐมตรีลาว ระบุ
       
       แขนงอุตสาหกรรมและบริการที่ต้องการแรงงานฝีมือมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเหล็ก ก่อสร้าง การผลิตปูนซีเมนต์ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจจำเพาะต่างๆ ทั่วประเทศ แม้แต่ภาคการเกษตรด้วย สำนักข่าวสารปะเทดลาวรายงานอ้างรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานฯ ซึ่งเปิดเผยด้วยว่า กระทรวงฯ ได้เสนอต่อรัฐบาลขอให้ปรับขึ้นต่าจ้างขั้นต่ำ ที่ปัจจุบันกฎหมายกำหนดเอาไว้ 900,000 กีบ (112 ดอลลาร์) ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างพื้นที่ใช้ในการคิดคำนวณค่าตอบแทนต่างๆ แต่ไม่อาจจะบังคับใช้กับแรงงานฝีมือที่ขาดแคลนได้
       
       ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงฯ สามารถช่วยให้คนมีงานทำได้ 207,868 คน คิดเป็น 75% ของแผนการ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีชาวลาวไปทำงานในประเทศไทยเกือบ 300,000 คน ซึ่งในนั้นราว 200,000 คน ไปทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน รัฐบาลยังมีโครงการที่จะลดแรงงานในภาคเกษตรกรรมลงจาก 69% ให้เหลือ 68% ในปีหน้า และเพิ่มแรงงานในแขนงอุตสาหกรรม-ก่ารก่อสร้าง จาก 7.8% ในปัจจุบันเป็น 8.2% เพิ่มแรงงานในภาคบริการจาก 23.4% เป็น 24.1% ซึ่งจะทำให้อัตราว่างงานของประชากรลดลงต่ำกว่า 2% รัฐมนตรีลาวกล่าว
       
       อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงภาคเหนือจำนวนหนึ่งได้แสดงความห่วงใยต่อโอกาสการจ้างงานคนในท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งเยาวชนจำนวนมากติดยาเสพติดเนื่องจากปัญหาการว่างงาน นอกจากนั้น ยังขอให้รัฐบาลเอาใจใส่ดูแลแรงงานในภาคกสิกรรมที่ได้รับค่าจ่างแรงงานต่ำ รวมทั้งกรณีบริษัทสวนยางพาราจากจีนในแขวงอุดมไซ ที่จ่ายค่าแรงแก่แรงงานชาวลาวในอัตราที่ต่ำมากอีกด้วย ขปล.กล่าว. 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  
ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,491 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ