ลบ แก้ไข

อาเซียน-เกาหลีกระชับสัมพันธ์ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าผ่าน FTA

     

      นางสาวปาร์ค กึน-เฮ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวภายหลังสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน-เกาหลี
ใต้ (ASEAN-Korea Commemorative Summit) ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ว่า "แผนปฏิบัติงานอาเซียน-
เกาหลีใต้ระหว่างปี 2554-2558 มีส่วนช่วยในการกระชับความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายใน 3 ด้าน คือการเมือง
และความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม และในเวลานี้เราเตรียมรับรองแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ตั้งแต่ปี 2559-2563" อาเซียนและเกาหลีใต้จําเป็นต้องยกระดับความสัมพันธ์เพื่อขยายความร่วมมือในระดับทวิ
ภาคีโดยเฉพาะโอกาสในการต่อยอดการเปิดเสรีทางการค้าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค

         การประชุมสุดยอดนัดพิเศษระหว่างผู้นําเกาหลีใต้และผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม นับเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกัน
นายมุน แจ-โอ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้กล่าวว่า "ในช่วง
25 ปีที่ผ่านมา การค้าการลงทุนระหว่างเกาหลีใต้และอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว" แถลงการณ์ร่วมระหว่าง
ผู้นําสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและผู้นําเกาหลีใต้ได้กล่าวแสดงความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างกันซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 1.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของเกาหลีใต้
รองจากจีน ขณะที่การลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้นเป็น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2556 เช่นเดียวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ฝ่ายที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกกว่า 5 ล้านคนต่อปีนอกจากนี้
แถลงการณ์ระบุว่า ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) ที่เริ่มนํามาใช้ตั้งแต่ปี 2550 ได้ช่วยกระตุ้น
การค้าการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และเชื่อว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้นถึง 1.5 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ในปี 2558 ทั้งนี้อาเซียนและเกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้
เพิ่มขึ้นถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 

        ปาร์ค กล่าวกับกลุ่มนักธุรกิจกว่า 500 คนที่มาร่วมการประชุมซีอีโอ ซัมมิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม
สุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ว่า เกาหลีใต้และอาเซียนควรขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิดเสรีข้อตกลงการค้าเสรีให้มากขึ้น และน่าเสียดายที่ปัจจุบันบริษัทเกาหลีใต้ยังใช้ประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ตาม แม้การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรียังมีน้อย แต่ AKFTA ยังมีข้อจํากัดในด้านของการเปิดเสรีการค้า และมีกฎบางประการที่ซับซ้อน ปาร์ค คาดหวังว่าจะมีการเจรจาระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายเพิ่มเติมเพื่อ
ยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีนอกจากนี้เพื่อกระชับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปาร์ค ได้
เรียกร้องให้ขยายความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่พลังงานและการผลิต ไปจนถึงธุรกิจบริการ ตลอดจน
ร่วมมือกันสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เข้าถึงห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลก

      ด้านนายปาร์ค ยง-มาน ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเกาหลีใต้กล่าวว่า อาเซียนมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจโลก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5-7% ต่อปี "ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจเกาหลีใต้ควรเพิ่ม
บทบาทของตนเองโดยอาศัยข้อตกลงการค้าเสรีเป็นพื้นฐาน" 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,518 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ