ลบ แก้ไข

8 สินค้าอนาคตสดใส

8 สินค้าอนาคตสดใส


   เออีซีคือ การสร้างโอกาสให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs รัฐบาลจึงวางนโยบาย
 
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาสของ SMEs และเป็นสินค้าที่คนไทยผลิตได้เอง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดสินค้าเป้าหมายที่จะผลักดันเข้าสู่ตลาดเออีซีจํานวน 8 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่องเที่ยว
สุขภาพความงาม  วัสดุก่อสร้าง แฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องจักรกล

8 สินค้าอนาคตสดใส
 
 
 
             สาเหตุที่กระทรวงพาณิชย์เลือกสินค้า 8 กลุ่มนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นสินค้าที่ไทยมีขีดความสามารถแข่งขันและควรที่จะผลักดันให้ใช้ประโยชน์จากเออีซีอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตอาหารฮาลาลขายในตลาด ที่ผ่านมาอาจต้องนําเข้าวัตถุดิบจากประเทศมาเลเซีย เสียเวลา เสียค่าขนส่ง ก็อาจมีแผนใช้มาเลเซียเป็นฐานการผลิต เข้าไปตั้งโรงงานที่นั่น จะลงทุนเองหรือร่วมทุนกับนักธุรกิจท้องถิ่นที่เคยส่งวัตถุดิบให้ก็แล้วแต่ความเหมาะสม ตรงนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สยามธุรกิจ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,455 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ