ลบ แก้ไข

สมาคม SMEs เชื่อมั่นปีแพะเตรียมบุก 'เออีซี' ค้าชายแดน

    
 

         นายอมรชัย นาคศุภมิตร นายกสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยกล่าวว่า ปีนี้ สมาคมติดลบกว่า 5%หรือมูลค่า ไม่ต่ำกว่า 450 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวม 9,000 ล้านบาท โดยตลาดในประเทศกระทบหนักเพราะมูลค่าตลาด 2,000 ล้านบาท หลักๆ จะมาจากยอดขายปลายปี เทศกาลต่างๆ คริสต์มาส ปีใหม่ วันเด็ก สูงถึง 50% แต่ปีนี้ยอดหดเหลือแค่ 30% จากเดิม ส่วนภาคการส่งออกติดลบ 2% ของมูลค่าตลาดส่งออก 7,000 ล้านบาท เนื่องจากตลาดยุโรปและอเมริกายังไม่ฟื้นตัว

        สำหรับปีหน้า 2558 มองว่าทิศทางอุตสาหกรรมของเล่นไทยน่าจะมีโอกาสดีขึ้น โดยคาดว่าจะทำตลาดอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และเวียดนาม

        ในอินโดนีเซียจะเน้นผลิตเป็นโออีเอ็ม มากกว่า อินโดนีเซียเองประชากรเริ่มมีรายได้ มีการศึกษาจึงหันมา
บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ มีดีไซน์ ซึ่งสินค้าจากไทยนับว่าเป็นสินค้าที่ทางประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจ 
และเชื่อมั่น ที่ผ่านมาทางสมาคมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้โรดโชว์ไปยังประเทศที่มีศักยภาพ เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม เกิดการจับคู่ทางธุรกิจโดยสามารถน าสินค้าไปจ าหน่ายยังห้าง และจำหน่ายแบบโฮลเซลที่ประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซียแล้วบ้าง

       ส่วนตลาดภายใน กลุ่มผู้ประกอบการของเล่นในสมาคม ที่ผลิตสินค้าราคาประมาณ 10 บาท มีโอกาส โดยเฉพาะการจำหน่ายในต่างจังหวัด เพราะเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งเงินจะไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง

      นายศิริชัย เลิศศิริมิตร นายกสมาคมของขวัญของช าร่วยไทยและของตกแต่งบ้านกล่าวว่า ส าหรับปีนี้มูลค่ารวมของสินค้าของขวัญของช าร่วย และของตกแต่งบ้านรวม 100,000 ล้านบาท/ปี เติบโตเพียง 1.5% ส่วนปีหน้าคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้มากกว่า 2%


     เนื่องจากปัจจัยบวกคือ 1. การเมืองที่มีความนิ่งมากขึ้น ท าให้ประชาชนมีความมั่นใจในการจับจ่าย 2.งค์กรต่าง ๆ จะท าโปรโมชั่นเพื่อเรียกคืนยอดขายที่หดหายในช่วงปีที่ผ่านมา โดยการลดแลกแจกแถมพ่วงสินค้าเพื่อกระตุ้นการซื้อของลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะมีการแข่งขันกันดุเดือด และอัดโปรโมชั่นกันรุนแรงแน่นอน โดยคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นล้านบาท

     ด้านสมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ นายนคร สังขรัตน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมกล่าวว่า ในปีนี้ภาพรวมธุรกิจ แฟรนไชส์เติบโตอยู่ที่ 10% จากปกติที่อยู่ที่ 15% เป็นอย่างน้อย โดยมีปัจจัยส าคัญคือ มีธุรกิจแฟรนไชส์รายเล็กรายกลางจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์อาหารจากสิงคโปร์ แฟรนไชส์ขายตรงจากมาเลเซีย และเป็นธุรกิจบริการที่คนไทยยังไม่จับ เช่น ธุรกิจรับซักรีดธุรกิจสอนภาษาไทยให้แก่คนต่างชาติ (แรงงาน) เป็นต้น

      ส่วนในปีหน้าทางสมาคมคาดการณ์ว่า จะสามารถเติบโตมากกว่า 10% หรือราว 3 หมื่นล้านบาท โดย
สาเหตุมาจากกระแสคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกที่มีความ
เสี่ยงต่ า สอง คือแฟรนไชส์ไทยเริ่มไปเปิดตลาดชายแดนเพิ่มมากขึ้นเช่น แบรนด์โชคดีติ่มซ า ร้านอาหารมอแกนโมลี่แคร์ ซึ่งเข้าไปบุกตลาด เออีซีจนเปิดสาขาได้มาก ส่วนกระแส แฟรนไชส์ที่มีแนวโน้มเติบโตในไทยทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ อันดับหนึ่งคงยังเป็นแฟรนไชส์เครื่องสำอาง รองลงมาคือ อาหาร และอันดับสามคือ เรื่องการศึกษา เพราะขณะนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึ้น

     นายเชษฐ์ รุ่งชวาลนนท์ เลขานุการ และผู้จัดการสมาคมการค้าเครื่องใช้ใน ครัวเรือนไทย กล่าวถึงสถานการณ์ของสมาคมว่า ต้นปีนี้ติดลบมากกว่า 10% ตลอด 5 เดือน แต่ได้ยอดช่วงปลายปีที่เติบโตดี สามารถกระตุกยอดทั้งปีท าให้หลุดจากภาวะติดลบได้ ซึ่งตลาดหลักของสินค้าเป็นตลาดภายในประเทศถึง 60% ส่วนตลาดส่งออกอยู่ที่ 40% จากตลาดรวมทั้งหมด 6,400 ล้านบาท


     ส่วนในปี 2558 สมาคมตั้งเป้าเติบโต 5% โดยมีแผนเปิดตลาดการค้าชายแดนให้มากขึ้น ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดงานแฟร์ แสดงสินค้าให้ผู้ประกอบการทั้งห้าง ร้านค้าปลีก/ส่งในประเทศกลุ่มอาเซียนได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับผู้ผลิตโดยตรง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  ประชาชาติธุรกิจ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,395 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยฝ่ายไทยเป็นผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการASEAN Next Generation Leaders Visit Koreaประจำปี 2559 ซึ่งมูลนิธิเกาหลีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...
  by dogTech
 • หน่วยงานด้านการพัฒนาเมืองของสิงคโปร์ (URA) เปิดตัวแผนการวางจัดพื้นที่เมืองใหม่ (Master Plan) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ในระยะยาว โดยแผนการดังกล่าว...
  by Editor Bow
 • ทุกเชื้อชาติบนโลกให้ความสำคัญกับการสิ้นสุดปีเก่าและต้อนรับปีใหม่โดยฉลองงานปีใหม่ตามประเพณีวัฒนธรรมของตน ทุกเชื้อชาติถือว่าเป็นมงคลในการข้ามปีใหม่ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวพม่าทั้งหลายตั้งแต่สมัยโบราณประมาณ 3,000 ปีก่อน...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก เพจ ลาว "เพื่อน" ไทย...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ