ลบ แก้ไข

เยาวชนเพื่อนบ้านอาเซียนมองการยึดโยงเป็นหนึ่งเดียวก่อน AEC อย่างไร

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมหลังวันที่ 31 ธันวาคมของปีนี้จะนำมาสู่ความร่วมมือกันในภูมิภาคภายใต้กรอบแนวคิดการเป็น "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในระดับภูมิภาคได้ แต่หนทางไปสู่เป้าหมายยังมีปัญหาที่น่าคิดอีกหลายเรื่อง

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นระหว่างบรรยายทางวิชาการหัวข้อ "สันติวิธี" ในงานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติซึ่งจัดโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์พยายามชี้ให้ตัวแทนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จาก10 ประเทศในอาเซียนที่มาเข้าร่วมโครงการเข้าใจว่า การร่วมกันเป็นสมาคมประชาชาติตามที่หลายฝ่ายหวัง เมื่อพิจารณาจากบริบทต่างๆจะพบว่ายังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นคือปัญหาเกี่ยวกับมุมมองต่อเรื่องราวในอดีตของประเทศต่างๆ
 
อนิตาสิหปัญญานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมองว่า ประวัติศาสตร์ที่แต่ละชาติเขียนขึ้นล้วนมีเรื่องที่เจ็บปวดจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าร่วมเป็นประชาคมก็ต้องปรับความคิดเพื่ออยู่ร่วมกัน
 
ปัญหาเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์หรือการเขียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเพื่อนบ้านถูกพูดถึงมากเป็นพิเศษในช่วงก่อนหน้าเข้าเออีซีศ.ดร.ชัยวัฒน์ยังคงเน้นย้ำแนวคิดการเปิดพื้นที่การศึกษาประวัติศาสตร์ให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนายโมฮัมหมัด ซาฟิก บิน คามารูดิน นักศึกษาจากมาเลเซีย ซึ่งมองว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ควรเปิดพื้นที่และสอนประวัติศาสตร์ในมุมมองที่หลากหลายมากกว่าเรียนรู้เพียงมิติเดียวเช่นเดียวกับการปรับตัวเพื่อเสริมกรอบแนวคิดการเป็นประชาคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.matichon.co.th/
 

Editor
ชม 2,139 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ