ลบ แก้ไข

เดินทางเสรีอาเซียนใช้จริงปี 2563


     รมว.การค้ามาเลเซียให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันมั่นใจว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) จะรวมกันเป็นตลาดเดียวได้แต่ยังมี "เรื่องใหญ่" อย่างการเดินทางข้ามพรมแดนเสรีของ 10 ประเทศสมาชิก อาจใช้ได้จริงภายในปี 2563

       ถ้านับเวลาวันต่อวันจากวันนี้ไปถือ ว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 ปีที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางการจับตามอง จากนานาประเทศ ซึ่งล่าสุด นายมุสตาปา โมฮัมเหม็ด รมว.การค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซียได้ให้สัมภาษณ์นอกรอบกับสํานักข่าวต่างประเทศระหว่างเข้าร่วมประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกที่จัดขึ้นที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าอาเซียนจะเปิดเออีซีภายในสิ้นปีนี้แน่นอน และเป็นปีที่สิ่งสําคัญหลายอย่างจะเกิดขึ้น แต่ยังมีบางประเด็นที่ถือเป็น "เรื่องใหญ่" สําหรับการรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวในฐานะที่ปีนี้มาเลเซียเป็นประธานอาเซียน ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับประเทศสมาชิกอื่น โดยมาเลเซียเองได้ยืนยันหนักแน่นว่าอาเซียนจะไม่เดินถอยหลังกลับแน่นอน แต่การเดินทางข้ามแดนเสรีของประชากรอาเซียนอาจจะเกิดขึ้นจริงภายใน ปี 2563

     ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมดประมาณ 600 ล้านคน และกําลังรวมกันเป็นตลาดเดียวที่จะกลายเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาคเหมือนกับสหภาพยุโรป (อียู) มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ทางการค้า ทั้งการยกเลิกกําแพงภาษีรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีซึ่งถือเป็นอีกจุดมุ่งหมายของการรวมตัวกันใน ครั้งนี้

     อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังคงกังวลและสงสัยถึงจุดหมายที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้วางไว้ว่าจะเป็นจริงอย่างที่คาดหวังกันหรือไม่ เนื่องจากอาเซียนเป็นภูมิภาคที่รวมเอาประเทศที่มีรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมากเอามาผูกรวมกันไว้เป็นตลาดเดียว ซึ่งแน่นอนย่อมทําให้เกิดความไม่ราบรื่นขึ้นสําหรับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ

     ยกตัวอย่างเช่น เมียนมาร์ที่เพิ่งเปิดเศรษฐกิจของตัวเอง หลังปิดตายโดดเดี่ยวประเทศมานานเป็นเวลาหลายสิบปีภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลทหารที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ตรงกันข้ามกับสิงคโปร์ที่ติดอันดับเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยที่สุดของโลก

      ช่องว่างทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกนี้ทําให้นายมุสตาปาทราบดีว่า เป้าหมาย
ที่จะกําจัดกําแพงภาษีสินค้าให้เป็นศูนย์รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีของประเทศอาเซียน
น่าจะเกิดขึ้นได้ในปี 2563 ซึ่งเขากล่าวว่า ปีดังกล่าวจะเป็นปีที่ชาวโลกจะได้เห็นการพัฒนาที่รุดหน้ามาก
ขึ้น สําหรับการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน

      ขณะที่ภายในสิ้นปีนี้การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจะเป็นไปอย่างเสรีมาก ขึ้น แต่ยังไม่ถึงขั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าย่างกุ้ง เมียนมาร์และบริการแบบเสรีอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งภาคธุรกิจต่างพยายามผลักดันให้ผู้นํารัฐบาลเร่งมือเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจโดยเร็ว แต่รมว.การค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซีย ย้ําว่า แผนของอาเซียถูกวางไว้ให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และแม้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องการให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวแต่ความเป็นจริงยังมีปัญหาเรื่องเขตแดน ภาษีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันและยังไม่มีความลงตัว
 
     นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนเข้าใจว่า หากอาเซียนรวมกันเป็นตลาดเดียวแล้ว ความเป็นอยู่ของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไป และมีบางส่วนกลัวว่าพวกเขาจะถูกแย่งงานซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค.นี้ใกล้กําหนดเปิดเออีซีซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนจําเป็นต้องให้ข้อมูลและการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.เดลินิวส์
 

Editor
ชม 2,430 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ