ลบ แก้ไข

ลอยตัวน้ําตาลรับเออีซีเชื่อดันราคาในประเทศ

  


 
       นายจักรมณฑ์ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังการหารือกับสมาคมชาวไร่อ้อย ว่า ทางกลุ่มชาวไร่อ้อยได้แสดงความเป็นห่วง หากรัฐบาลมีการลอยตัวราคาน้ําตาลทรายภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) จากการหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องปล่อยลอยตัว ราคาน้ําตาลทรายภายหลังการเปิดเออีซีภายในสิ้นปี 2558  โดยราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ คงจะใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันที่กิโลกรัมละ 23 บาท เนื่องจากราคาขณะนี้ได้บวกเงินเก็บ เข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายที่กิโลกรัมละ 5 บาท จากราคาน้ําตาลที่แท้จริง 18 บาทต่อกิโลกรัม

      อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีลอยตัวราคาน้ําตาล จะต้องยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาทแน่นอน แต่เกษตรกรมีความเป็นห่วงว่าหากไม่เก็บเงินตรงนี้หากราคาน้ําตาลในตลาดโลกลดลงจนต่ํากว่า ต้นทุนจะไม่มีเงินเข้ามาช่วยเหลือเกษตร

       โดยเรื่องนี้ขอยืนยันว่าจะยังคงมีกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเหมือนเดิม ส่วนเงินที่เก็บเข้ากองทุนฯจะมาจากส่วนต่างของราคาส่งออก ถ้าในช่วงที่ราคาในตลาดโลกสูงมากกว่าระดับที่กําหนดไว้ก็จะเก็บส่วนเกินเข้ากองทุนฯ เพื่อนํามาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคาตกต่ํา และจากการประเมินราคาน้ําตาลทรายที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะสูงกว่าราคาภายในประเทศ ดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะมีเงินกองทุนฯเพียงพอที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรจะทําให้ตลาดน้ําตาลทรายของไทยขายอย่างเสรีได้ใน 10 ประเทศ ประชากรกว่า 600 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10เท่า ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของไทย ที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านต่างบริโภคน้ําตาลแพงกว่าประเทศไทยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30-40 บาท ดังนั้นจึงทําให้ไทยจะมีรายได้จากน้ําตาลทรายเข้าประเทศมากขึ้น

      ทั้งนี้มีเกษตรกรบางรายได้แสดงความเป็นห่วงว่า หากราคาน้ําตาลในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น จะทําให้มีผู้ประกอบการส่งออกน้ําตาลภายในประเทศจนหมด ทําให้เกิดการขาดแคลนขึ้นได้ในเรื่องนี้กระทรวงอุตสาหกรรมขอยืนยันว่าจะยังคงโควตา ก. หรือโควตาน้ําตาลทรายที่ จําหน่ายภายในประเทศเหมือนเดิม แต่จะประเมินอีกครั้งว่า ควรจะมีปริมาณเท่าไรที่เหมาะสม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปศกษา ึ และวางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้เสร็จภายในเดือนมี.ค.นี้

      นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 โดยจะแก้ไขมาตรการที่เกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่จะ แบ่งปันรายได้ให้กับเกษตรกร 70% และโรงงานน้ําตาล 30% หรือ70: 30 จะเพิ่มรายได้อื่นๆ ที่มาจาก อ้อยเช่นการผลิตเอทานอลและการผลิตไฟฟ้า จากชานอ้อย เข้าสู่ระบบแบ่งปัน 70 : 30 ด้วย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร ซึ่งในขณะนี้โรงงานน้ําตาลก็แบ่งปันให้เกษตรกรอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีกฎหมายเข้ามากําหนดอย่างชัดเจน

      ก่อนหน้านี้สมาคมอุตสาหกรรม เครื่องดื่มไทยเข้าพบนายจักรมณฑ์ โดยเสนอให้ยกเลิกการเก็บเงินจากการปรับขึ้นราคาน้ําตาลทรายหน้าโรงงาน 5 บาทต่อกิโลกรัม เข้ากองทุน อ้อยและน้ําตาลทราย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) ไปศึกษา โดยเห็นว่าในที่สุดราคา น้ําตาลทรายควรจะปล่อยให้อิงกลไกตลาดโลก


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 

 
 

Editor
ชม 6,782 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ