ลบ แก้ไข

เผยเคล็ดลับความสําเร็จ ธุรกิจเพื่อนบ้านอาเซียน


         น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา นักธุรกิจหญิงชายแดน จ.เชียงราย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทแม่โขง เดลต้า ดําเนินธุรกิจโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน อ.แม่สาย และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อินโดไชน่า เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเข้า-ส่งออก สินค้าเครื่องดื่มต่างประเทศรายใหญ่ติดอันดับต้น ๆของประเทศ จําหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งยังดํารงตําแหน่งประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์สาขาจ.เชียงราย และรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายฝ่ายการค้าชายแดน เป็นผู้ประกอบการชายแดน จ.เชียงราย ที่ทําธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านมานานกว่า 20 ปีและถือได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จคนหนึ่ง
 
       ในประเทศเมียนมาร์ตนทําธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ตลอดจนทําธุรกิจบริหารศูนย์การค้า Golden Palace Plaza ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่เคยเป็นของหน่วยงานการค้าชายแดน กระทรวงพาณิชย์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โดยศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่ นิยมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน ตลอดจนชาวเมียนมาร์เอง เข้าไปใช้บริการอย่างหลากหลาย นอกจากในเมียนมาร์แล้วก็ทําธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วสปป.ลาว กว่า 15 ปีเช่นกัน จําหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่ม ทั้งปลีกและส่ง ธุรกิจที่ลาวก็เป็นไปด้วยดีมีผลกําไรทุกปี


       นอกจากค้าขายทําธุรกิจนําเข้า-ส่งออกซึ่งสร้างงานสร้างรายได้แล้ว ขณะนี้ตนได้หันมาจับธุรกิจตัวใหม่คือทําธุรกิจเดินเรือในแม่น้ําโขงชื่อ บริษัท แม่โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ โดยมีเรือสัญชาติไทยที่อยู่ภายใต้การบริหารจํานวน 3 ลําด้วยกัน คือ เรือแม่โขงเดลต้า ขนาด 120 ที่นั่ง เรือกาสะลองคํา 1 ขนาด 80 ที่นั่ง เรือกาสะลองคํา 2 ขนาด 110 ที่นั่ง โดยเปิดให้บริการมาได้ระยะหนึ่งแล้วมีผลตอบรับดีมาก เดินเรือโดยสารเส้นทางจากสามเหลี่ยมทองคํา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ขึ้นไปตามลําน้ําโขงผ่านประเทศเมียนมาร์และประเทศลาว จุดหมายปลายทางคือประเทศจีนเข้าสู่สิบสองปันนา มณฑลยูนนานประเทศจีนตอนใต้ที่ท่าเรือกวนเล่อ เส้นทางนี้เดินทางวันเดียวถึงเรือออก 6 โมงเช้า ถึงจีน 4 โมงเย็น มีบริการ ทั้งเดินทางเองจ่ายค่า ตั๋วเรือ รวมทั้งจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์ให้ในราคาที่ไม่แพงซึ่งขณะนี้กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

       น.ส.ผกายมาศ นักธุรกิจสาวไทยยังกล่าวอีกว่า การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ยากอย่างที่คิด หัวใจหลักที่จะประสบผลสําเร็จก็คือ ต้องมีหุ้นส่วนท้องถิ่นที่ดี ( Local Partner) ที่สําคัญอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างเด็ดขาด มีความจริงใจ และซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ให้เกียรติเพื่อนบ้าน เคารพในกฎระเบียบของแต่ละชาติแค่นี้ก็น่าจะพอเพียงในการทําธุรกิจให้รุ่งเรืองได้ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซีที่จะถึงนี้ตน มองว่าดีแน่นอนสําหรับประเทศไทย โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์และลาว มีด่านถึง 3 ด่านคือ ด่านแม่สายสามารถติดต่อ กับประเทศเมียนมาร์ด่านเชียงของติดต่อกับประเทศลาว และด่านเชียงแสนติดกับทั้งสองประเทศทางน้ํา ที่สําคัญประเทศจีนเลือกเชียงรายเป็นประตูหนึ่งสู่อาเซียนด้วย ประชาชนทั้งไทย ลาว พม่า จีน จะได้ไปมาหาสู่ค้าขายกันได้คล่องมากกว่าเก่าแน่นอน เมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วการทํามาค้าขายก็จะคล่องตัวมากกว่าเก่า ส่วนธุรกิจที่มีแววไปได้ด้วยดีนั้นตนมองว่าธุรกิจ
ท่องเที่ยวและโรงแรมจะบูมอย่างแน่นอนเพราะจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเลยจากนักท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคอาเซียนเอง รวมไปถึงจากจีน เอเชียและยุโรปด้วย ส่วนการค้าขายหรือธุรกิจเมื่อมีการรวมกลุ่มกันเช่นนี้อะไรที่ยากก็จะง่ายขึ้น ยิ่งจีนกระโดดเข้ามาร่วมด้วยแล้ว การค้าขายในแถบนี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนน.ส.ผกายมาศ กล่าวในที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.เดลินิวส์ 
 
 

Editor
ชม 2,386 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean