ลบ แก้ไข

ไทย-ลาว ร่วมหารือขยายการค้า

 

 
  เมื่อวันที่ 3 ก.พ. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จะเป็นประธาน ร่วมกับนางเข็มมะนีพลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่ 6 โดยมีผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีหารือการค้าระดับทวิภาคีระดับรัฐมนตรีเพื่อหารือแนวทางการขยายความร่วมมือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน
 
     พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะหารือเรื่องการตั้งเป้าหมายมูลค่า การค้าให้เพิ่มขึ้น ในปี 2560 โดยจะหารือแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงแนวทางในการอํานวยความสะดวกทางการค้าและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การอํานวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร ณ จุดเดียว การจัดงานแสดงสินค้าการเปิดด่านเพิ่มเติมการขยายเวลาและเพิ่มวันของการเปิด-ปิดด่านชายแดน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสํานักงานพาณิชย์จังหวัดกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงตามแนวชายแดน การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือของภาคเอกชน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน
 
    นอกจากนี้คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน ไทย-สปป.ลาว ปี 2558-2560 ตามที่ฝ่ายไทยเสนอ เพื่อนําผลการประชุมไปสู่การปฏิบัติต่อไป ปี 2557 การค้าระหว่างไทย-ลาว มีมูลค่ารวม 5,443.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6.34 โดยไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของลาว การส่งออกของไทยไปลาว มูลค่า 4,032.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนําเข้า 1,410.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสําคัญของไทย เช่น น้ํามันสําเร็จรูป รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนสินค้านําเข้าสําคัญ เช่น เชื้อเพลิงอื่น ๆ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจากผักและผลไม้เป็นต้น ในช่วง 2 ปีหลัง (2556-2557) การลงทุนของไทยในลาว อยู่ในลําดับที่ 2 รองจากจีน มีมูลค่าการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2531-2557 มูลค่า 4,456 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.เดลินิวส์ 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,216 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ