ลบ แก้ไข

จับมือลาวผุดแผนร่วมดันค้า 8 พันล.

 
         


        พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับนางเข็มมะนีพลเสนา รมว.อุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ว่า การประชุมครั้งนี้ฝ่ายไทยได้เสนอให้มีการร่วมกันจัดทํายุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและลาว เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างกันบรรลุเป้าหมายที่ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2560 
 
        สําหรับแนวทางการดําเนินงานในข้อเสนอยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทย ประกอบด้วย การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการการค้าชายแดนไทย-ลาว การส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ชายแดน การส่งเสริมภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายพัฒนา/จัดตั้งศูนย์กลางการค้าปลีก ค้าส่ง การผลิต การขนส่ง และ โลจิสติกส์ชายแดน บริการด้านการท่องเที่ยว สุขภาพ และการศึกษา จัดตั้งกลไกการหารือของภาคเอกชนระดับประเทศและระดับพื้นท

      นอกจากนี้จะจัดประชุมคณะกรรมการทํางานร่วมเพื่อพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนไทย-ลาวครั้งที่ 2 และเตรียมความพร้อมในการเปิดหรือ ยกระดับด่าน การขยายวันเปิดด่าน รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดหรือ ยกระดับด่านการค้าชายแดนเพิ่มเติมในอนาคต

ขอขอบคุณที่มา :  นสพ.โพสต์ทูเดย์ 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,691 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ