ลบ แก้ไข

ฉุกคิด...ก่อนเข้าสู่อาเซียน        เคยสงสัยไหม ทําไมอเมริกาหรือประเทศในฝั่งยุโรปจึงตั้งตัวเป็นใหญ่ แล้วเหตุใดพวกเขาจึงต้องแทรกแซงกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า?

       อะไรคือการวัดค่าให้เขามีอํานาจเหนือกว่าเรา? เพียงเพราะเขามีระบบเศรษฐกิจที่ดีใช่ไหม จึงทําให้อํานาจการต่อรองดูสมเหตุสมเหตุกว่า ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่เราเคยถูกเอารัดเอาเปรียบทางการค้า และไม่เคยมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของโลก ถึงแม้เขาจะนําเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเรา จึงทําให้เกิด "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

         หลายคนคงคิดว่าผู้เขียนกล่าวด้วยความอคติต่อประเทศพวกนั้นหรือเปล่า ขอยืนยันว่าไม่ได้มีอคติใดๆ
แค่อยากสะท้อนให้ท่านได้ทราบว่าภายใต้หน้ากากอันดูดีมักจะมาพร้อมความเห็นแก่ได้และเอาเปรียบเราอย่าง
ถึงที่สุด เพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศเล็กๆ อย่างพวกเราก็เปรียบเสมือนลูกนกลูกกา ที่เขาจะบีบหรือปล่อยเมื่อไรก็
ได้ทางเราจึงจําเป็นต้องปกป้องตัวเอง โดยการนํากลุ่มประเทศเล็กๆ ดังกล่าวมารวมตัวเป็นปึกแผ่น เพื่อแปลง
โฉมตนเองให้เป็นดังพญาอินทรีที่สามารถไปต่อกรกับสัตว์ใหญ่ได้ถึงแม้เรารวมตัวกันแล้ว ถือเป็นขนาดที่ใหญ่
พอที่จะมีกําลังต่อสู้กับอีกฝ่าย แต่เราซึ่งหมายถึงประเทศไทยนั้นกําลังลืมไปใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามีกําลังเป็นจุดด้อยในกลุ่มใหญ่เหล่านั้น มันไม่ได้หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เราส่งออก แต่เรากําลังจะสื่อว่าสิ่งที่เราเป็นรองอย่าง
ชัดเจนคือด้านภาษา เราค่อนข้างที่จะโฆษณาความเป็นตัวตนของเราไว้อย่างชัดเจน ว่าเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร ซึ่งมันดีในด้านความภาคภูมิใจต่อชนรุ่นหลัง แต่ไม่ใช่ข้อดีในภายภาคหน้าเลย เนื่องจากการที่เราไม่ต้องเคยเป็นเมืองขึ้น ทําให้ภาษาที่เป็นภาษาราชการของเรามีอยู่เพียงแค่ 1 ภาษา ทําให้คนในชาติถึงแม้จะเรียน
ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กจนโต ทําได้แค่การท่องจํา ไม่สามารถพูดและใช้ในชีวิตประจําวันอย่างจริงจังได้เลย

        การที่เราเข้าไปรวมกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน คือความผิดพลาด ถือเป็นการฆ่าตัวเองอย่างอ้อมๆและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมอง คือตลาดแรงงาน เชื่อได้เลยว่าหากเรามียุทธศาสตร์ที่อ่อนแอกว่าในด้านภาษา เราก็
จะถูกกลุ่มเพื่อนสมาชิกนี่แหละแย่งงาน สิ่งที่อาจตามมาหลังจากนั้น คงจะทําให้คนไทยไม่ได้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานที่ขณะนี้มีประมาณ 10 อาชีพที่ทําการตกลงไว้ เราจึงควรเรียนภาษาที่ 2 และ 3 อย่างจริงจัง และ
ต้องเติมด้วยความกล้าแสดงออก การพูด การเจรจา

       หากเราทําได้สิ่งที่ตามมาคือผลดีต่อคนในชาติถึงแม้ปากเราจะพร่ําบอกว่าเรารักอาเซียน รักบ้านพี่เมืองน้อง สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องพวกนี้แต่เราจําเป็นต้องรักและช่วยเหลือคนในชาติของเราก่อน เพื่อไม่ให้เราถูก
เอาเปรียบจากมิตรภาพอย่างที่แล้วมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  นสพ.มติชน 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,490 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean