ลบ แก้ไข

"RCEP-TNC ครั้งที่ 7" ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม           การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) หรืออาเซียน+6 นี้มีความสําคัญต่อการเป็น AEC และเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกันของอาเซียน เนื่องจากเป็นการต่อยอดผลประโยชน์เพิ่มเติมจากความตกลง FTA ที่อาเซียนทํากับประเทศคู่เจรจาหลายฉบับที่มีอยู่แต่เดิม โดยเฉพาะการปรับประสานกฎระเบียบว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า มาตรฐานสินค้า และกฎระเบียบอื่นๆให้สอดคล้องกันซึ่งจะง่ายต่อการใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน สําหรับเรื่องประเด็นการเจรจา อาทิทรัพย์สินทางปัญญานโยบายการแข่งขัน ไทยและอาเซียนได้ตกลงที่จะใช้ WTO เป็นพื้นฐานการเจรจา

           นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่ต้องตกลงกัน ได้แก่ วิธีการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรก วิธีการจัดทําข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน นอกจากนั้น มีบางประเด็นที่เริ่มเจรจาแล้วและเจรจาต่อเนื่อง เช่น การประชุม SWG-ROO ถิ่นกําเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่ผ่านมา เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและทําความเข้าใจความต้องการของแต่ละฝ่าย และครั้งนี้อาจจะมีการรวบรวมข้อเสนอของประเทศต่างๆ มาประมวลเพื่อการเจรจาต่อไปเช่น ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขันที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่จะมีการเจรจา ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบโดยสถาบันทีดีอาร์ไอ และปัจจุบันสถาบันทีดีอาร์ไอก็กําลังศึกษาอยู่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนคณะเจรจาของไทย ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา BOI โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เผยแพร่ผลการเจรจาทุกรอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าค่อนข้างช้า เนื่องจากมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความต้องการของแต่ละประเทศสมาชิก RCEP โดยผู้นํา 16 ประเทศ ได้ตกลงกันที่จะให้สรุปผลการเจรจาภายในสิ้นปี 2558

           การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) หรืออาเซียน+6 นี้มีความสําคัญต่อการเป็น AEC และเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกันของอาเซียน เนื่องจากเป็นการต่อยอดผลประโยชน์เพิ่มเติมจากความตกลง FTA ที่อาเซียนทํากับประเทศคู่เจรจาหลายฉบับที่มีอยู่แต่เดิม โดยเฉพาะการปรับประสานกฎระเบียบว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า มาตรฐานสินค้า และกฎระเบียบอื่นๆให้สอดคล้องกันซึ่งจะง่ายต่อการใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน สําหรับเรื่องประเด็นการเจรจา อาทิทรัพย์สินทางปัญญานโยบายการแข่งขัน ไทยและอาเซียนได้ตกลงที่จะใช้ WTO เป็นพื้นฐานการเจรจา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.ไทยโพสต์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,858 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting...
  by dogTech
 • นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั้งที่ 31 มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ แก่เจ้าของนกที่ชนะการแข่งขันทุกประเภทเสียง พร้อมจับฉลากรางวัลเสารอกนก...
  by dogTech
 • เว็บไซต์ buzzfeed.com รวบรวมสถานที่เหมือนฝัน ที่ต้องไปเยือนสักครั้งก่อนตาย โดยสถานที่ที่มีการรวมรวมมานั้น มีตั้งแต่ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลุมลึกลับกลางทะเล ไปจนถึงอุโมงค์ใต้ธารน้ำแข็ง ที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก HotcoursesThailand...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean