ลบ แก้ไข

พณ.จัดงานใหญ่เพื่อ SME ฝันสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ

                                

 

        นางมาลีโชคล้ําเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยว่า กรมมี ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีความพร้อมในการเขจ้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงโอกาสและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ ด้วย การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นแนวทางทําธุรกิจ เพื่อผลิตสินค้าให้มีความแตกต่างและดึงดูดผู้บริโภค

       ทั้งนี้กรมเตรียมจัดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา" หรือไอพีแฟร์ 2015 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานีเพื่อกระตุ้นให้นักคิด นักประดิษฐ์ นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ นําภูมิปัญญาไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม ใหม่ๆเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการได

       สําหรับภายในงาน ไอพีแฟร์ครั้งนี้จะมีการจับคู่ทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ และเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญาได้หารือกัน จะนําไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์รวมทั้งจัดมุมคลินิกให้คําปรึกษา และ หน่วยรับคําขอทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที

       อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ได้เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจจะโชว์ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากทรัพย์สินทาง ปัญญาและรณรงค์ให้ประชาชนได้ความรู้ไม่สนับสนุน ไม่ซื้อขายสินค้าและบริการที่ละเมิดต่อไป

ขอขอบคุณจาก :  นสพ. M2F
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,908 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ