ลบ แก้ไข

สินค้าไทยครองตลาดพม่านักลงทุนแห่เปิดตัวรับ เออีซี       วันที่ 31 มกราคม 2558 ทหารกะเหรี่ยงได้จัดงานวันชาติจากนั้นวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ทหารและประชาชนชาวมอญก็จัดงานวันชาติขึ้นที่อ.พระยาตองซู (ด่านเจดีย์สามองค์) และที่เมืองเย จ.เมาะละแหม่งประเทศพม่า ครั้นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ถึงคิว "เจ้ายอดศึก" จัดงานวันชาติของฉานหรือไทยใหญ่ บริเวณฐานที่มั่นดอยไตแลง แสดงแสนยานุภาพอย่างเต็มทีพม่าทําตามสัญญา "ปางหลวง" คือทุกชนชาติในพม่าต้องสามารถปกครองตนเองได้ภายใต้รัฐบาลกลางและรัฐสภาที่มีสัดส่วนของชนชาติต่างๆ อย่างเหมาะสม

      "พล.ท.โตมอญ" ประธานพรรคมอญใหม่ เผยกับสื่อมวลชนไทยที่บ้านพักรับรอง หลังพิธีสวนสนามของกองพันที่ 5 ค่ายทหารมอญในเมืองพระยาตองซูหรือด่านเจดีย์สามองค์ว่า เศรษฐกิจในพม่าภาพรวมยังไม่สามารถพัฒนาได้ดังนั้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) หรือ "เออีซี"
ในปลายปี 2558 นี้ยังคงเป็นปัญหาหนักในการพัฒนา ตราบใดที่พม่ายังไม่เปิดประเทศ
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมชะงักงันทั้งหมด แม้แต่การพัฒนาท่าเรือน้ําลึกที่ทวาย เกิดการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่อย่างหนัก การสร้างเขื่อน 7 แห่งกั้นแม่น้ําซังโลน (สาละวิน) สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เมืองเอ็งเดงใกล้กับเมืองเย มีประชาชนต่อต้านอย่างต่อเนื่อง


      ถ้ามองด้านเศรษฐกิจโดยรวม ประชากรในพม่ามีอยู่ 46 ล้านคนเศษ มีอยู่ทั้งสิ้น 135 ชนชาติพม่ามีประชากร 1 ใน 4 ตามด้วยไทยใหญ่กะเหรี่ยง มอญ และกะฉิ่น ฯลฯ ตามลําดับ ความหลากหลายทางเชื้อชาติและข้อตกลงในอดีตเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเมืองของพม่า รวมทั้งเมืองหลวงคือเนปิดอว์สินค้าที่ผลิตได้ในพม่าจะมีเพียงพืชผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า และยานพาหนะที่มีในท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน"

     "พล.ท.โตมอญ" กล่าวว่า ขณะเดียวกันถ้ามองดูตามร้านค้าทั่วไป จะเห็นว่ามีสินค้าไทยแทรกอยู่ตลอด โดยเฉพาะเครื่องดื่ม อาหารขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าไทยที่เข้าไปครองตลาด เนื่องจากชายแดนไทยมีเขตติดต่อกับพม่ากระจายไปทั่วจากภาคเหนือจรดภาคใต้ทําให้สินค้าไทยถูกส่งเข้าไปง่าย แม้ถนนหนทางจะลําบากมาก แต่การค้าชายแดนสินค้าไทยกลายเป็นสินค้ายอดนิยม แม้อาจประเมินได้ยากเนื่องจากการแทรกซึมของสินค้าอาจไม่ผ่านด่านศุลกากร ทําให้สินค้าไทยดูไม่มากในสถิติอย่างเป็นทางการ

      ด้าน เสกสันต์สุมนตรีผู้ประสานงานชนชาติมอญในประเทศไทย กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในพม่าดีมาก เป็นสินค้าที่น่าเชื่อถือและมีราคาสูงกว่าสินค้าในตลาดทั่วไป ซึ่งชาวมอญหรือชนชาติอื่นๆนิยมที่จะซื้อไปใช้แม้สินค้าจากประเทศจีน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผ่านประเทศไทยจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าที่นําเข้ามาโดยตรงจากจีน ซึ่งเชื่อได้ว่าสินค้าไทยจะยังคงครองตลาดสินค้าคุณภาพได้ในพม่าปัจจุบัน ในอนาคตหลังเปิดประชาคมอาเซียน การลงทุนในพม่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งอาจเป็นโอกาสสําคัญของนักลงทุนไทยก็เป็นได้ที่จะเข้าไปผลิตสินค้าในประเทศพม่า ปัจจุบันบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยก็เข้าไปลงทุนในพม่า เป็นเครื่องดื่มจําพวกเบียร์ที่ติดตลาดในพม่าอยู่ขณะนี้มากกว่าเบียร์ท้องถิ่น

      รวมทั้งการก่อสร้างเส้นทางสายต่างๆ ในพม่าที่ติดชายแดนไทย ก็จะใช้วัสดุก่อสร้างจําพวกเหล็กเส้นปูนซีเมนต์จากไทยทั้งสิ้น เพราะภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพของสินค้าไทยก้าวไปอยู่กลางใจของชนชาติต่างๆ ในพม่าเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ. มติชน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,810 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ