ลบ แก้ไข

ประตูสู่เออีซี: ย่างก้าวใหม่ของย่างกุ้ง

   
 
 
 
       ในปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลายประเทศเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขันมากขึ้นด้วยเหตุนี้เอง
จึงทําให้การแข่งขันของภาคเอกชนสูงขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศพม่า ที่ภาคเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศต่างทยอยเดินหน้าเข้าไปลงทุนในประเทศนี้

       ศูนย์กลางความเจริญหนึ่งที่คงหนีไม่พ้นเลย นั่นคือ นครย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่า ที่ขณะนี้ได้รับการพัฒนา
จนเกิดสภาวะความเป็นเมืองสูงขึ้น ทุนนิยมหลั่งไหลเข้าไปอย่างไม่ขาดสาย

       ทั้งร้านค้า และสินค้าฟุ่มเฟือย การก่อสร้างบริษัทและโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น เปลี่ยนให้คนย่างกุ้งตกอยู่ในสภาวะความเป็นคนเมือง ดังเช่นชาวกรุงเทพมหานครในประเทศไทย

       สื่อด้านอสังหาริมทรัพย์พม่าเปิดเผยข้อมูลว่า ล่าสุด ชาวพม่าในนครย่างกุ้งมีแนวโน้มที่จะลดจํานวนลงเรื่อยๆ สืบเนื่องมาจากหลายครัวเรือนเริ่มที่จะเล็งหาที่อยู่อาศัยใหม่นอกนครย่างกุ้ง

      หลังการขยายตัวของเมืองเพิ่มสูงขึ้น และมาพร้อมกับสภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูง ระดับมลพิษจากปริมาณรถยนต์ที่หนาแน่นมากขึ้น รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่สอดคล้องกับจํานวนพลเมือง ที่มีการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาทํางานในเมืองมากยิ่งขึ้น

      รายงานบ่งชี้ข้อมูลสําคัญว่าด้วยความต้องการที่อยู่อาศัยชาน เมืองย่างกุ้งขยายตัวถึงร้อยละ 60 โดยเฉพาะในย่านเฮลียงธายาและบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ด้วยราคาค่าครองชีพในย่านสําคัญของนครย่างกุ้งเพิ่มสูงขึ้นนั้น ก็ยังส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงพุ่งสูงขึ้นตามความต้องการในที่อยู่อาศัยด้วย

     ทั้งนี้ความเป็นเมืองเติบโตขึ้น ก็มักตามมาด้วยความฟุ้งเฟ้อ รวมทั้งเศรษฐีที่ดินหน้าใหม่ที่มีฐานะดีขึ้น จึงมีการก่อตัวขึ้นของสินค้าฟุ่มเฟือย รวมทั้งร้านค้าและบริการ อาทิร้านอาหาร สินค้าแบรนด์เนม อันหมายรวมถึงอัตราการบริโภค เหล้าเบียร์และบุหรี่ จากทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้ทางการพม่า วางแผนจะปรับขึ้นภาษีกับเครื่องดื่มประเภทเบียร์และบุหรี่ เพื่อที่จะเพิ่มอัตราการเก็บภาษีคนรวย เสริมส่วนต่างในช่องว่างของระบบเศรษฐกิจ

     นายเมียว มยิน คณะกรรมการเศรษฐกิจจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติหรือเอ็นแอลดีระบุว่า จะมีการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้อยละ 100 ไปเป็นร้อยละ 120 ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ขณะที่พรรครัฐบาลเคยมีแผนว่าจะขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปอยู่ที่ร้อยละ 200 เลยทีเดียว

     ส่วนภาษีบุหรี่มีแผนว่าจะขึ้นจากร้อยละ 50 ไปอยู่ที่ร้อยละ 60 นายเมียวกล่าวว่าการเพิ่มภาษีนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ และขยายเพดานการขายเหล้าเบียร์และบุหรี่เพิ่มขึ้นอีก คาดว่าการเพิ่มภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างเหล้าบุหรี่ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อคนธรรมดาฐานะปานกลางและฐานะยากจนในสังคม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ. ข่าวสด 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,835 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีการจัดตั้ง คณะอนุกรรมการศูนย์อ้านวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน...
    by Editor
  • ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเล็กๆแต่มั่งคงร่ำรวย และเป็นประเทศเดียวที่พัฒนาแล้วในภูมิภาคอาเซียน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากสิงคโปร์... ประเทศที่พัฒนาแล้ว...
    by Editor Bow
  • นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เปิดเผยภายในงานสัมมนา CAP10 ASEAN CEO SUMMIT ว่า ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้มาเลเซียจะทํางานร่วมกับชาติสมาชิกอาเซียนอย่าง ใกล้ชิด เพื่อนําอาเซียนไปสู่จุดหมายเดียวกัน...
    by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ