ลบ แก้ไข

เอสซีจีทุ่มพันล.รุกโลจิสติกส์อาเซียน


 
 

      นายสยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์แมเนจเมนท์จํากัด ธุรกิจในกลุ่มเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีเปิดเผยแผนการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์รองรับการแข่งขันในอนาคตหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปลายปี 2558 ว่า มีแผนลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านบาทในปีนี้รองรับการตั้งศูนย์กระจายสินค้า ที่ อ.วังน้อย จ.อยุธยา พื้นที่ให้บริการ 18,000 ตร.ม. พร้อมกับพัฒนาระบบเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ เพื่อวางแผนบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้กับลูกค้า ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ตั้งแต่กระบวนการรับคําสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบสินค้าและการชําระเงิน พร้อมวางระบบรองรับการเติบโตของโลจิสติกส์ในต่างหวัด รวมถึงภูมิภาคอาเซียน

      โดยการดําเนินการดังกล่าว จะทําให้บริษัทในเครือขยายไปสู่การบริการโลจิสติกส์เต็มประสิทธิภาพ สร้างโอกาสขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่กําลังเติบโตพร้อมกับตลาดเออีซีประกอบด้วยการให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี), กลุ่มลูกค้าอาหารและเครื่องดื่มรวมถึง กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเติบโตผ่านการซื้อขายด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (อี-คอมเมิร์ซ) รวมไปถึงการเข้าไปลงทุนกับกลุ่มธุรกิจ Nichirei Logistics ผู้ให้บริการสินค้าที่เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องเย็นต่ํากว่า 20 องศาเซสเซียสจากญี่ปุ่น เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆในการให้บริการโลจิสติกส์

      ที่ผ่านมาเอสซีจีโลจิสติกส์ยังได้วางกลยุทธ์โดยให้ความสําคัญกับความต้องการของลูกค้า โดยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งห่วงโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มระดับการบริการ การสร้างต้นทุนให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการบริการสินค้าขาไปและขากลับ และการขนส่งโดยใช้พาหนะหลายรูปแบบ


      นอกจากนี้ยังขยายเครือข่ายการกระจายสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจลูกค้าทั้งในประเทศและอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งข้ามประเทศ (Cross Border Transportation) โดยเน้นพัฒนาด่านที่สําคัญ 3 ด่าน ได้แก่อรัญประเทศ แม่สอด และ มุกดาหาร และสร้างคลังสินค้าในภูมิภาค คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ส่วนทางภาคใต้อยู่ระหว่างพิจารณาสถานที่เหมาะสมคาดว่าจะเปิดตัวภายใน 1-2 ปีข้างหน้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,126 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean