ลบ แก้ไข

อาเซียนถกเดินแผนเออีซีลดเลิกเอ็นทีบี


       นางอภิรดีตันตราภรณ์รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการประชุมอย่าง ไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 21 ระหว่าง วันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค. ที่มาเลเซีย เพื่อหารือประเด็น หลักๆ ได้แก่ การเร่งรัดดําเนินมาตรการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เสร็จทัน ภายในสิ้นปีนี้แนวทางการ ลดเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (เอ็นทีบี) พร้อมจะหารือกับ ผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ภาคเอกชนต้องการให้แก้ไขด้วย

       นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องสําคัญ คือการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย ซึ่งหากเจรจาได้ สําเร็จจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การค้าและการลงทุน การปรับประสานกฎว่าด้วยถิ่น กําเนิดสินค้าให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของภาคเอกชนได้ มากกว่าความตกลงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยประเด็นหลักของการเจรจา ได้แก่การค้าสินค้า บริการและการ ลงทุน และมีเป้าหมายคาดว่าจะสรุปการเจรจาได้ภายในสิ้นปีนี้

      ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2557 มีมูลค่า ประมาณ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 22% ของการค้าไทยกับทั่วโลก 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โพสต์ทูเดย์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 9,481 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ