ลบ แก้ไข

หมอสมองไหล?

 


 


     ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งซึ่งหลายๆ คนกลัวกันมากนั่นคือ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA ออกไป หรือเข้ามาทํางานในอาเซียนได้อย่างเสรีจริงๆ แล้วคน เก่งๆ หรือวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่ในไทย เช่น คุณหมอ จะไม่สมองไหลออกไปทํางานในประเทศที่เงินเดือนสูงๆ กันหมดหรือ


      ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีความเป็นไปได้โดยเฉพาะไหลไปมาเลเซีย สิงคโปร์และบรูไน โดยเฉพาะ ในบรูไนซึ่งมีแพทย์ท้องถิ่นจํานวนไม่มากนักแต่มีเงินทุนมาก เป็นประเทศร่ํารวยสามารถนําเข้าทั้งสินค้า และบริการได้เกือบทุกประเภท คุณหมอชาวไทยที่มีคุณภาพ มีฝีมือระดับกลางๆก็สามารถไปทํางานได้หรือ ในสิงคโปร์เองก็ขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเรื่องข้อไขข้อและกุมารแพทย์หรือหมอเด็ก

       อย่างไรก็ดีจากการสํารวจความคิดเห็นพบว่า แพทย์ไทยส่วนใหญ่ยังต้องการทํางานอยู่ ภายในประเทศมากกว่า แม้การไปทํางานต่างประเทศอาจได้รับเงินเดือนเยอะกว่าในไทย แต่คุณหมอ เก่งๆ ของไทยส่วนใหญ่ทํางานในสถานพยาบาลหลายแห่งพร้อมกันอยู่แล้ว และบางท่านยังเปิดคลินิก ส่วนตัวเพิ่มอีกด้วย ดังนั้นเมื่อรวมรายได้จากการทํางานในโรงพยาบาลเอกชนและรายได้จากคลินิกแล้ว รายได้ก็น่าจะใกล้เคียงกับการออกไปทํางานในต่างประเทศ

       นอกจากนี้แพทย์ไทยส่วนใหญ่ยังอาจมีปัญหาทางด้านภาษา อีกเหตุผลหนึ่ง คือ อาชีพหมอในไทย เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีคนไข้นํากระเช้าของขวัญปีใหม่-ตรุษจีนมาให้ผู้ป่วยทั้งรักและเคารพ สิ่งนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น

      ในการออกนอกประเทศ 2. ปัญหาจากการบริหารจัดการระบบรักษาสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน การให้บริการรักษาทุกโรคได้ฟรี (Universal Coverage) ทําให้แพทย์ในภาครัฐมีภาระงานมากขึ้น แม้ว่า ได้รายได้เท่าเดิม

     นอกจากนี้ยังมีการฟ้องร้องแพทย์มากขึ้น งบประมาณการรักษาพยาบาลก็ต่ําลง แพทย์ไม่กล้า รักษาผู้ป่วยที่มีโรค ซับซ้อน ไม่สร้างแรงจูงใจให้แพทย์ทํางานในภาครัฐ จน สมองไหลไปภาคเอกชนและ อาจออกไปต่างประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.โพสต์ทูเดย์


 

Editor
ชม 2,719 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean