ลบ แก้ไข

โค้งสุดท้ายอาเซียนเร่งฝีเท้าเข้าสู่เออีซีปี 2558

 

     นางอภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้นําผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ณ เมืองโกตาบารูรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
 
     นางอภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้นําผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ณ เมืองโกตาบารูรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
 
     ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้นําเสนอโครงการเพื่อเพิ่มการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่กลาง และเล็กของอาเซียน โดยการนํากลุ่มนักธุรกิจบริษัทจากประเทศต่างๆ ในสาขาต่างๆ ร่วมระดมความคิด
 
      นางอภิรดีกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีอาเซียนเห็นพ้องกันให้สรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้ได้ภายในปี 2558 ตามที่กําหนดไว้โดยอาเซียนจะต้องมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้า และสามารถตกลงกันได้ในเรื่องสําคัญ ได้แก่การจัดทํารูปแบบการลดภาษีและการเปิดเสรีบริการและการลงทุน ซึ่งอาเซียนทุกประเทศตกลงกันที่จะยื่นข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้า บริการ และการลงทุน ก่อนการเจรจารอบต่อไปในเดือนมิถุนายน 2558เพื่อเร่งรัดการเจรจาให้สามารถสรุปผลได้ตามกําหนดเวลา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : (ASTV ผู้จัดการรายวัน) 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,708 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ภูเขาไฟ กาวา อิเจน Kawah Ijen มีความสูง 2600เมตร (8,660ft), ตั้งอยู่ในเขตเกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่ยอดเขามีหลุมเป็นแอ่งขนาดใหญ่กว้าง 200เมตร เรียกว่าทะเลสาบกรดกำมะถัน lake of sulfuric acid ภูเขาไฟ...
  by Editor Bow
 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับ 2 ประเด็นที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์ข้าวไทยและเกษตรกร ประเด็นแรก คือ...
  by dogTech
 • ฟิลิปปินส์กลายเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของ เวียดนามแซงหน้าจีน โดยฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ถึง 8.8 เท่า และในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ รัฐบาลเวียดนาม...
  by Editor Bow
 • ในการประชุมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งอาเซียนในฮานอยประเทศเวียดนามได้มีหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคจากประเทศสมาชิกอาเซียนและพันธมิตรอื่นๆประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่น, เกาหลี, สมาคมผู้บริโภค,...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean