ลบ แก้ไข

ปั้นเครื่องสำอางไทยส่งออกเออีซี

 


        ทั้งนี้สินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตดีในตลาดอาเซียนคือสินค้าที่เหมาะแก่ผู้สูงอายุ อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลริ้วรอย เนื่องจากสอดรับกับการเติบโตของประชากรผู้สูงอายุ ที่คาดว่าในปี 2580 จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าจากปัจจุบัน ส่วนสินค้าสำหรับตลาดทั่วไป ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกายตามลำดับ นอกจากนี้หากสินค้าดังกล่าวผลิตจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจะยิ่งได้รับความนิยมสูงขึ้นอีกด้วย
 
        น.ส.เกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องส าอางไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางไทยที่จะพัฒนาแบรนด์ใหม่เข้ามาทำตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน เพราะได้รับอานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามราคาย่อมเยาประกอบกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ทำให้มีประชากรในตลาดการค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งกฎหมายการค้าต่าง ๆ ยังอำนวยให้แก่ประเทศสมาชิกให้สามารถทำธุรกิจได้สะดวกมากขึ้นด้วย
 
       อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำตลาดต่างประเทศ สมาคมต้องการให้ภาครัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านนโยบายทางธุรกิจ ด้วยการเจรจากับประเทศคู่ค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ยอมรับสินค้าฮาลาลจากไทย เพราะปัจจุบันถูกกีดกันการค้าสินค้า สำหรับสินค้าฮาลาลที่ไม่ได้ผลิตในประเทศ เช่น ในอินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย ทำให้เสียโอกาสทางการค้า พร้อมทั้งต้องการให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านเงินทุน สนับสนุนในการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าตามงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศด้วย
 
       ปัจจุบันตลาดส่งออกหลักเรามาจากอาเซียนหรือคิดเป็นกว่า 27% ของการส่งออกเครื่องสำอางไทย โดยมีอัตราการขยายตัวที่ดีถึง 10% รองลงมาเป็นญี่ปุ่นและเอเชียที่ 25% หากเราสามารถผลักดันให้สินค้าไทยออกไปสู่ตลาดได้มากขึ้น ทั้งการเร่งทำตลาดของผู้ประกอบการรวมกับแรงสนับสนุนจากภาครัฐเชื่อว่าตลาดจะโตกว่านี้แน่นอน
 
        ล่าสุดสมาคมได้เดินหน้าจัดงานอาเซียน บิวตี้ 2015 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าความงาม ที่จะรวมผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวม 154 ชาติ 200 แบรนด์สินค้า นำสินค้าเข้ามาแสดง กระตุ้นตลาดการค้าเครื่องสำอางในไทยและประกาศถึงจุดยืนของไทยที่เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องสำอางของภูมิภาคโดยตั้งเป้าหมายตลอดการจัดงานตั้งแต่ 8-10 เม.ย. จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 8,000 รายแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.เดลินิวส์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,857 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ