ลบ แก้ไข

พาณิชย์พัฒนาสินค้าจีไอเหนือ หวั่นถูกต่างชาติลอกเลียนแบบ

พาณิชย์พัฒนาสินค้าจีไอเห        นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ภาคเหนือของไทยอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ระเบียง คือ ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ที่เชื่อมกับ สปป.ลาว พม่า และจีนตอนใต้ ดังนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนหนึ่งคือการให้เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเพื่อขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีปลายปี 2558 นี้ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งผลักดันการพัฒนากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็กหรือ เอสเอ็มอีในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถในการแข่งขันกับสินค้าของประเทศอื่นๆ
 
         นายเฉลิมพลกล่าวว่า ผลักดันการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะถูกต่างชาติลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจแทนเจ้าของที่แท้จริงได้ง่าย เนื่องจากเป็นสินค้าของชุมชนที่อาจจะยังไม่เข้าสู่วงการธุรกิจระหว่างประเทศมาก่อน โดยจัดทำโครงการขึ้นทะเบียนสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่าสินค้าจีไอ (Geographical Indication) โดยการจัดอบรมผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และผู้ที่ขอจดทะเบียนใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการจัดอบรมจำนวน 100 คน เพื่อให้มีความรู้ในกระบวนการขอยื่นจดขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
        ในภาคเหนือพบว่ามีสินค้าอีก 5 ชนิดที่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอได้ คือเครื่องเคลือบเวียงกาหลง จ.เชียงราย ลิ้นจี่แม่ใจ จ.พะเยา ข้าวคำหอม จ.แพร่ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง จ.ลำพูนและสังคโลก จ.สุโขทัย เมื่อรวมกับของจังหวัดภาคเหนือที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้และกลุ่มที่อยู่ระหว่างยื่คำขอ มีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 24 ชนิด ล่าสุดมีการนำสินค้าดังกล่าวไปจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานสินค้าจีไอ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล ณ ลานรถม้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มติชน
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,947 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean