ลบ แก้ไข

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปาไทยในประเทศจีน

 


     ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าผลของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนทําให้เกิดชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่และ
เศรษฐีเป็นจํานวนมาก และคนเหล่านี้มีวิถีชีวิตทันสมัย มีรสนิยมดีตลอดจนให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้าและมีความใส่ใจสุขภาพ ความสวย ความหล่อ ดังนั้น การมีรายได้ดีและฐานะดีจึงทําให้บุคคลกลุ่มนี้สนใจ เครื่องสําอางบํารุงผิว ดูแลสุขภาพ ให้คงความเป็นหนุ่มเป็นสาว ความสวยความงาม ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสําอาง ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลและบํารุงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
 
     เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปาจึง ตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้องต่อกลุ่มบุคคลซึ่งมีกําลังซื้อ แต่
กําลังแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ใช่และถูกกับรสนิยมของผู้บริโภคชาวจีนยุคปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสบู่อะไรก็ได้ที่ทําความสะอาดร่างกายได้หรือแชมพูยี่ห้ออะไรก็ได้ที่สระผมได้สะอาด แต่ต้องการสบู่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทําความสะอาดร่างกายแต่ต้องมีกลิ่นหอมประทับใจ หรือจะต้องไม่ใช่เป็นแชมพูยี่ห้ออะไรก็ได้แต่จะต้องมีสรรพคุณที่เป็น ประโยชน์ต่อเส้นผมและหนังศีรษะและกลิ่นหอมถูกใจ ยกตัวอย่างเช่น แชมพูดอกอัญชันของไทยที่สระผมได้สะอาดและยังมีสรรพคุณในการบํารุงเส้นผมให้แข็งแรง ดกดํา อีกด้วย  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า กลุ่มผู้บริโภคชาวจีน รุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 22-35 ปีเป็นกลุ่มที่ กําลังทํางานและมีกําลังซื้อจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญที่มีรสนิยมที่ทันสมัยสนใจผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพและเสริมความงามตลอดจนมีผลดีต่อร่างกาย ฉะนั้น ในเรื่องนี้จึงเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทย
 
 
    ข้อมูลที่น่าสนใจในประเทศจีนระบุว่า กลุ่มเป้าหมายที่นิยมเครื่องสําอางและ ผลิตภัณฑ์สปามิได้
เป็นเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเท่านั้น ในปัจจุบันกลุ่มผู้ชายอายุระหว่าง 22-35 ปีก็ใส่ใจในความหล่อและความสะอาด ส่วนบุคคลมากขึ้น และให้ความสําคัญกับ สบู่อาบน้ํา แชมพูสระผม โฟมล้างหน้า ครีมโกนหนวดและเจลตกแต่งทรงผมมาก ยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 
    ผลิตภัณฑ์สปาของไทยเป็นที่นิยมในประเทศจีนเริ่มตั้งแต่น้ํามันนวดกลิ่นต่างๆ น้ํามันหอมระเหย
สครับขัดผิวพรรณให้นุ่มเนียน สบู่แกะสลักลวดลายที่มีรูปทรงผลไม้และมีกลิ่นหอมธรรมชาติรวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์เทียนหอมรูปทรงและกลิ่นต่างๆ ก็เป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างเห็นได้ชัด แต่ผลิตภัณฑ์ของไทยเหล่านี้ต้องใส่สีและกลิ่นธรรมชาติเท่านั้นจึงจะได้รับความไว้วางใจและถูกใจ ผู้บริโภคชาวจีน ในปัจจุบันมีธุรกิจสปาเกิดขึ้นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และส่วนใหญ่ของธุรกิจเหล่านี้ก็ซื้อผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศไทยบริการลูกค้า เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ช่วยผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด พร้อมทั้งปรับสมดุลให้แก่ร่างกาย รวมทั้งยังตกแต่งบรรยากาศแบบสปาไทยอีกด้วย
 
 
    กระแสนิยมไทยในประเทศจีนมีอย่างเห็นได้ชัด โดยละครไทย ภาพยนตร์ไทย ดาราไทย เพลง
ไทย อาหารไทย และมวยไทย ได้รับความนิยมอย่างมากก็เป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นชัดเจน ชาวจีนจึงนิยมชมชอบประเทศไทยและมาท่องเที่ยวประเทศไทย รับประทานอาหารไทย ซื้อสินค้าไทย ทดลอง สปาและนวดแผนไทยอีกด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นระดับพรีเมียม
 
    สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในตลาดจีน ในแง่คุณภาพดีเชื่อถือได้ราคาย่อมเยา มีบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัย และใช้วัตถุดิบ จากธรรมชาติปลอดสารเคมีตลอดจน การออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ทําได้สวยงามน่าซื้อ และน่าใช้นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ยังมีความหลากหลายชนิด โดยแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์เพราะอัตลักษณ์ความเป็นไทย
 
    และภูมิปัญญาไทยที่สร้างความแตกต่างจาก สินค้าของประเทศอื่นที่เน้นความทันสมัยเท่านั้น
ดังนั้น จึงช่วยเสริมเสน่ห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไทยให้มีความโดดเด่น และต่างจากสินค้าประเภท
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปาจากประเทศอื่นๆ โดยถือว่าผู้ประกอบการ ไทยตั้งใจที่จะให้ลูกค้า
นําเอา
วัฒนธรรมไทยของเรากลับบ้านไปด้วย ถือเปน็ Signature of Thailand 
 
    โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยมีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจกว่า 2.1 แสนล้านบาท
เป็นตลาดภายในประเทศ 1.2 แสนล้านบาท และตลาดส่งออกกว่า 9 หมื่นล้านบาท โดยในประเทศไทยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในอาเซียน 40 % 
 
   หญิงไทยรักสวยรักงาม มีความละเอียดอ่อนในการดูแลและใส่ใจความสวยและความดูดีดัง
สุภาษิตไทยที่ว่า "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" ขณะที่ชาวจีนก็มีสุภาษิตที่ว่า "30 ลิขิตฟ้า 70 ต้องแต่งเติม" ดังนั้น จากสุภาษิตที่ว่านี้จึงถือเป็นจุดแข็งของไทย และเมื่อผู้ประกอบการไทยเสริมหรือเติมเอกลักษณ์ไทยเข้าไปในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปา ก็จะเป็นจุดขายได้ดีมากกว่าผลิตภัณฑ์สปาประเภทเดียวกันของประเทศอื่นที่ไม่มีจุดขายเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน สารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย
 
 
    ประเทศไทยเรามีข้าวเป็นผลผลิตด้านการเกษตรที่ส่งออกไปประเทศต่างๆ และในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็อยู่ในระหว่างการทําวิจัยที่จะใช้ข้าว (ต้นน้ํา) และกล้วยไม้ (หวายพันธุ์ม่วงแดง) ให้มีมูลค่าเพิ่มด้วยการผลิตสารสกัดจากข้าวและกล้วยไม้เป็นเครื่องสําอาง (ปลายน้ํา) เพื่อเพิ่มความ น่าสนใจให้กับสินค้าไทยอีกด้วย
 
   เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปาของไทย จะต้องมีคุณภาพดีได้รับเครื่องหมาย อย. เป็นเครื่อง
ค้ําประกันความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ก็จะมีจุดขายที่ดีในประเทศจีน แต่ปัญหา คือ เมื่อผู้ประกอบการไทยเรา มีของดีมีคุณภาพ รวมทั้งได้เครื่องหมาย อย. แล้วจะขายในประเทศจีนได้อย่างไร คําตอบ คือจะต้องทําตามหลักการตลาดข้อที่หนึ่ง ด้วยการทําให้สินค้านี้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคชาวจีนก่อนด้วยการเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงตัวลูกค้าชาวจีน เพื่อให้ทดลองดมกลิ่น ทดลองทาผิว หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทําให้ผู้บริโภค ชาวจีนได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรงว่า ทาผิวแล้วผิวเนียนนุ่มจริง แตกต่างจากก่อนหน้า
 
      การทดลองทาอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่
 
    ผู้บริโภคชาวจีนกลัวการหลอกลวง แต่เมื่อมีเครื่องหมาย อย. ของไทยแล้ว และผู้ประกอบการ
ไทยเชิญชวนให้ทดลองและสามารถเห็นผลได้จริง ชาวจีนจะซื้อเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์สปาของไทยอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย ก็ต้องอดทนและใช้เวลาบ้างจนกว่าผู้บริโภคจะเชื่อใจในคุณภาพและจะเป็นลูกค้า และช่วยแนะนําเพื่อนแบบปากต่อปากต่อไป
 
    การสร้างจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์สปาของไทย คือ ต้องใช้สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติแบบ
ไทยๆ เช่น ดอกอัญชัน เปลือกมังคุด ตะไคร้มะกรูด ฯลฯ เพื่อสร้างจุดขายที่สื่อสารถึงสรรพคุณของ
ผลิตภัณฑ์ได้ทันทีที่เห็นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดจนจะต้องเน้นปลอดสารเคมีแต่อุดมไปด้วยสรรพคุณของพืชพรรณสมุนไพรไทย และอีกขั้นที่ต้องไม่ลืม คือ ขนาดบรรจุขนาดเล็กเพื่อตอบโจทย์ที่เน้นประหยัดเงินและทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายเพื่อทดลองใช้ก่อน

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก : (สุชาติเลียงแสงทองกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง) (กรุงเทพธุรกิจ) และ www.dtn.go.th

 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 3,321 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean