ลบ แก้ไข

ไทย-ลาวจับมือกันผลิตแรงงานสู่ตลาด

 
 

     สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไทย ได้ลงนามกับกรมอาชีวศึกษาของลาว เพื่อ
จัดการเรียนการสอนคู่ขนานระหว่างสถานศึกษาอาชีวะไทย 26 แห่งและวิทยาลัยในลาว 16 แห่ง โดยได้ดึงภาคเอกชนเข้าร่วมในการเรียนการสอนด้วยเพื่อผลิตแรงงานสายอาชีพที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ
 
    นายอกนิษฐ์คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรม
ไทยต้องการแรงงานสายอาชีพมาก แต่คนเรียนยังมีน้อย ความร่วมมือนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกัน และรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
 
    ทั้งนี้ลาวอยู่ระหว่างการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวะ ขณะที่ไทยและลาวประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ เด็กไม่นิยมเรียนสายอาชีวะ ทําให้เกิดปัญหาแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน
 
    นายวิบูลย์กรมดิษฐ์ประธานบริษัท อมตะซิตี้กล่าวว่า ความร่วมมือกับทางอาชีวะลาวครั้งนี้
หากนักศึกษาอาชีวะลาวที่ร่วมโครงการทวิภาคีผ่านอาชีวศึกษาไทยมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทก็ยินดีรับเข้าทํางาน หากรับนักศึกษาอาชีวะลาว 5,000 คน ก็เท่ากับ 10% ของนักศึกษาอาชีวะลาวทั้งหมด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  นสพ. M2F
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,688 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean