ลบ แก้ไข

ปรับแผนพัฒนาแรงงานท่องเที่ยว-บริการ

 
   
 
     ม.ล. ปุณฑริก สมิติอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินและทบทวนแผนพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยได้กําชับให้หน่วยงานในสังกัดไปดําเนินการปรับหลักสูตรการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาการท่องเที่ยวและบริการโดยยึดตามมาตรฐานร่วมสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน(เอ็มเออาร์)เพื่อใช้ในการฝึกอบรมแรงงานในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนปีนี้เพื่อให้แรงงานมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานและ สามารถเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้รับใบรับรองพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่ 1 มกราคม2559 ซึ่งจะมีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือใน  8 สาขาอาชีพ
 
    อธิบดีกพร. กล่าวอีกว่า การเตรียมความพร้อมแรงงานสาขาการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับเออีซีนั้น ในส่วนของ กพร. จะทําหน้าที่อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น พนักงานต้อนรับแม่บ้าน พ่อครัว โดยแบ่งย่อยเป็น สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่ ทั้งนี้เมื่อผ่านการฝึกอบรมจาก กพร. ผู้ฝึกสามารถเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนที่มีความพร้อมเปิดเป็นศูนย์ประเมิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.พิมพ์ไทย
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,153 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ