ลบ แก้ไข

ก.ล.ต. จัดประชุมความร่วมมือยกระดับคุณภาพรายงานงบ-สอบบัญชีในกลุ่มอาเซียน

 

       ก.ล.ต.จัดประชุมความร่วมมือยกระดับคุณภาพรายงานงบ-สอบบัญชีในกลุ่มอาเซียน ครั้งที่ 2 เพื่อกระชับความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. ชี้ ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการลงทุนข้ามพรมแดนทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการรายงานทางการเงินและคุณภาพงานสอบบัญชี รวมถึงวิวัฒนาการของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ องค์กรกำกับดูแลงานบัญชีในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนจึงได้จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการรายงานข้อมูลทางการเงินให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน
 
      สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Audit Inspection Workshop ครั้งที่ 3 และ ASEAN Financial Statement Surveillance Workshop ครั้งที่ 2 โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การกำกับดูแลผู้สอบบัญชี และการรายงานทางการเงินระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน กระชับความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
 
      นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการลงทุนข้ามพรมแดนทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการรายงานทางการเงินและคุณภาพงานสอบบัญชี รวมถึงวิวัฒนาการของมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ องค์กรกำกับดูแลงานบัญชีในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนจึงได้จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการรายงานข้อมูลทางการเงินให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน
  
      การประชุม ASEAN Audit Inspection Workshop ครั้งที่ 3 มี 9 หน่วยงานกำกับดูแลผู้สอบบัญชีเข้าร่วม ได้แก่ Audit Oversight Board Malaysia (AOB), Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore (ACRA), Securities and Exchange Commission Cambodia (SEC Cambodia), Laos Securities Commission Office (SCO), Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Indonesia (PPAJP), Certified Public Accountants and Auditing Oversight Board Japan (CPAAOB), China Securities Regulatory Commission (CSRC), Financial Reporting Council Hong Kong (FRC) และ ก.ล.ต. โดยที่ประชุมมีการหารือถึงพัฒนาการของกระบวนการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชี และแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานสอบบัญชี
  
      สำหรับการประชุม ASEAN Financial Statement Surveillance Workshop ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 4 หน่วยงานได้แก่ Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapore (ACRA), Securities Commission Malaysia (SC) และผู้แทนจาก International Accounting Standard Board (IASB) และ ก.ล.ต. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล International Financial Reporting Standards หรือ IFRS ให้ทุกประเทศในภูมิภาคมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน
   
       การประชุมครั้งนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากองค์กรกำกับดูแลงานบัญชีในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์จากเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบด้านบัญชีและสอบบัญชี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีของภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้นไป 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,527 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ