ลบ แก้ไข

ผู้ตรวจการฯจับมือเพิ่มกลยุทธ์เชื่อมเครือข่ายAEC

 
ผู้ตรวจการฯจับมือเพิ่มกลยุทธ์เชื่อมเครือข่ายAEC

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพิ่มกลยุทธ์เชื่อมเครือข่ายAEC สร้างช่องทางช่วยเหลือพลเมืองในต่างแดน

     ผู้ตรวจการแผ่นดิน จับมือผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อันเกิดจากความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเพิ่มกลยุทธ์ เร่งวางแผนสร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาสิทธิของพลเมืองที่ไปพำนักอาศัยอยู่ทั้งสองประเทศ
 
     ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชนทั้งจากประเทศไทยที่ได้ไปหรืออาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และประชาชนของประเทศอินโดนีเซียที่ได้มาหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งต่อไปนี้หากใครไดัรับความเดือดร้อนอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถไปขอรับความข่วยเหลือจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของแต่ละประเทศได้เลย แต่ทั้งนี้ก็จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศนั้น ๆ ด้วย
 
     ด้านนายดานัง กิรินดราวาร์ดานา (Mr. Danang Girindrawardana) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า อินโดนีเซียมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืน เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ การลงนามครั้งนี้นับว่าเป็นการผนึกกำลังของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยและประเทศอินโดนีเซียในฐานะประเทศสมาชิกของอาเซียน อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาบทบาทขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.innnews.co.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,692 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ