ลบ แก้ไข

หยกล้วนๆ .. พม่าอะเมซิ่งจริง สร้างเจดีย์หยกมหึมาในกรุงเก่าอมราปุระ

หยกล้วนๆ .. พม่าอะเมซิ่งจริง สร้างเจดีย์หยกมหึมาในกรุงเก่าอมราปุระ

      การก่อสร้างเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งขึ้นในบริเวณริมทางหลวงสายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ในเขตเมืองหลวงเก่าอมราปุระ (Amarapura) ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นพระเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหยกก้อนใหญ่ที่อยู่ใต้ยอดฉัตร ด้วยมูลค่าก่อสร้างมหาศาล ซึ่งจะกลายเป็นเจดีย์หยกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 
       
       พระเวรสนาเจดีย์ (Weirawsana Zedi) ก่อสร้างขึ้นบนฐานสี่เหลี่ยมจุตรัส กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพื้นสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทำให้องค์พระเจดีย์สูงกว่า 20 เมตร ปัจจุบันผนังภายใน และ ภายนอกก่อสร้างเสร็จ 95% ด้วยเงินกว่า 400 ล้านจ๊าต (12.04 ล้านบาท) แต่ทั้งภายในและภายนอก ประดับประดาด้วยแผ่นหยกกับก้อนหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ (495 ล้านบาท) หนังสือพิมพ์กึ่งทางการรายงาน
       
       แบบแปลนของเวรสนาเจดีย์ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญบริษัทค้าอัญมณีของเอกชนแห่งหนึ่ง หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไล้ท์ออฟเมียนมาร์ (Global New Light of Myanmar) รายงานเรื่องนี้โดยไม่ให้รายละเอียดว่า ใครเป็นผู้ออกทุนก่อสร้าง และ สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใด แต่ระบุว่ากำลังจะเป็นเจดีย์หยกองค์ใหญ่ที่สุด ทั้งในพม่าเอง และในโลก และ จะเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง
       
       กำลังจะมีพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์เวรสนา ก่อนวันเพ็ญเดือน 6 (1 มิ.ย.) ปีนี้ ซึ่งเป็นวันวิสาขะบูชา
       
       เมืองอมราปุระ แต่เดิมชื่อ "อมารปุระ" (Amarpura/อมรปุระ) เคยเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองอาณาจักรพม่าทางตอนเหนือมาหลายยุค ยังเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์หลายพระองค์ นักประวัติศาสตร์กับนักโบราณคดีพม่ายืนยันว่า พระอังคารของพระเจ้าอุทุมพร จากกรุงศรีอยุธยาก็เก็บเอาไว้ในเขตอมราปุระแห่งนี้
       
       กษัตริย์ราชวงศ์สุดท้ายได้ทรงย้ายเมืองหลวงไปยังนครมัณฑะเลย์ในเวลาต่อมา จนกระทั่งตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันอมราปุระ ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมัณฑะเลย์ และ มีสภาพเป็นเพียงย่านเล็กๆ ในนครใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ. 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,347 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระนอง พร้อมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และตำรวจท่องเที่ยว...
  by dogTech
 • เกาะแกร์ (Koh Ker) เกาะแกร์(Koh Ker)คือชื่อของหลุ่มปราสาทเก่าโบราณ เป็นชื่อของเมืองหลวงของอาณาจักขอมในอดีต เกาะแกร์อยู่ห่างจากเสียมราฐ 100 กม เป็นนครที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สี่ ประมาณปีเริ่มจาก 921...
  by Editor Bow
 • แองกอร์เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร รวมบริเวณป่าด้วย อุทยานโบราณแองกอร์เป็นที่ตั้งของซากที่เหลือของเมืองหลวงต่าง ๆ ของอาณาจักรเขมร ประเทศกัมพูชา...
  by Editor Bow
 • ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2557 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกำลังต่อรองราคากับคนขับสามล้อท้องถิ่นในกรุงฮานอย จากผลการสำรวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในสถานที่ท่องเที่ยว 5 แห่งของประเทศ พบว่า...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ