ลบ แก้ไข

ธนาคารกลางอาเซียนรับมือ “เออีซี”


 


       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อรองรับความเชื่อมโยงระบบการเงินในเอเชีย และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ร่วมกับธนาคารกลางอีก 9 แห่งในอาเชียน จัดตั้งคณะทำงานด้านระบบการชำระเงินในอาเซียน และจัดทำแผนพัฒนาระบบการชำระเงินระดับภูมิภาค โดยธนาคารกลางทั้ง 10 ประเทศ มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในอาเซียน และเงินหยวนในการค้าขายกับจีน ในการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยง จากความผันผวนของเงินสกุลหลักของโลก และลดต้นทุนจากการแปลงสกุลเงินเป็นสกุลที่ 3 ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง คณะทำงานฯได้ออกแบบสอบถามถึงการทำธุรกรรมการค้าที่ใช้เงินภูมิภาคและเงินหยวนเพื่อรวบรวมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศของสถาบันการเงิน และการใช้เงินภูมิภาคของผู้ส่งออกและนำเข้าที่มีคู่ค้าทั้งกลุ่มอาเซียน จีน เอเชีย สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ
 
      ทั้งนี้ ธปท.ได้ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารให้ข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อทำให้ทราบถึงจำนวนธุรกรรมที่ทำอยู่แล้ว เพื่อประเมินความต้องการเพิ่มขึ้น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เงินสกุลภูมิภาค เพื่อเป็นประโยชน์ในการออกแบบการชำระเงินระหว่างสกุลภูมิภาค ตามที่ธนาคารกลางของอาเซียนต้องการที่จะเสริมความแข็งแกร่งของสกุลเงินและระบบการเงินของอาเซียนเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นเออีซี โดยถึงแม้ว่าไม่มีแนวคิดที่จะรวมสกุลเงินเป็นหนึ่งเดียว แต่การใช้สกุลเงินแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างกันก็ทำให้การค้าในอาเซียนมีความเข้มแข็ง ทำให้ต้นทุนของการค้าระหว่างกันและการค้ากับจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินที่ลดลง ซึ่งประเทศไทยจะเน้นที่การค้าขายชายแดนเป็นเป้าหมายแรก เพราะไทยมีการค้าขายระหว่างชายแดนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  ไทยรัฐออนไลน์   http://www.thairath.co.th/content/499659
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,140 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อาเซียน นั้นถือว่ามีศักยภาพในการเป็น แหล่งผลิตอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยภาพรวมนั้นอาเซียนมีความพร้อมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร...
  by Editor
 • คืบคลานใกล้เข้ามาทุกขณะสําหรับ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" หรือ "เออีซี" ที่จะมีผลบังคับหลังสิ้นปี 2558 นี้ก็ส่งผลให้บรรดาประเทศสมาชิกของ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"หรือ "อาเซียน" เรา...
  by Editor
 • ประเทศไทยได้ออกแผนการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเน้นที่การยกระดับผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกล่าวว่า การพัฒนาของผู้ผลิต...
  by dogTech
 • ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (VITIC) ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า คาดการณ์ว่า พริกไทยจะกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรของประเทศที่สามารถทำรายได้ จากการส่งออกได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ ในปี...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean