ADB เผยแผนลงทุน $800 ล้าน พัฒนาเศรษฐกิจ-ลดความยากจนในเขมร


ADB เผยแผนลงทุน $800 ล้าน พัฒนาเศรษฐกิจ-ลดความยากจนในเขมร


ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ประกาศวันนี้ (1) ว่า ธนาคารจะจัดสรรทุนแบบมีเงื่อนไขให้แก่กัมพูชามากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจนในประเทศ
       
       “แผนลงทุนใหม่เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ADB ต่อเป้าหมายการพัฒนาของกัมพูชา ในการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างหลากหลายของเศรษฐกิจ และลดความยกจน” อีริค ซิดจ์วิค ผู้อำนวยการ ADB ประจำกัมพูชา กล่าวระหว่างการเปิดแผนยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างกัมพูชา และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ปี 2557-2561
       
       ซิดจ์วิค กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศสร้างขึ้นบน 3 เสายุทธศาสตร์ ที่จะเป็นแนวทางการสนับสนุนของ ADB เพื่อพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ของกัมพูชาซึ่งประชาชนยังคงมีชีวิตอยู่อย่างยากจน
       
       “สิ่งเหล่านี้เป็นการเชื่อมโยงที่มากยิ่งขึ้นระหว่างพื้นที่ชุมชนเมือง และชนบท โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาสังคมและมนุษย์ และปรับปรุงการจัดการของภาครัฐ” ผู้อำนวยการ ADB ประจำกัมพูชา กล่าว
       
       ภายใต้โครงการดังกล่าว ADB จะสนับสนุนการผลิต และการค้าทางการเกษตรที่สูงขึ้น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท และเขตเมือง การปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง
       
       “ยุทธศาสตร์นี้ยังเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของภาครัฐและเอกชน และธนาคารจะยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาภาคการเงิน ที่รวมทั้งการเพิ่มการเข้าถึงด้านการเงินในพื้นที่ชนบทซึ่งจะช่วยสร้างงานให้มากยิ่งขึ้น” คำแถลงของ ADB ฉบับหนึ่งระบุ. 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
ASTVผู้จัดการออนไลน์
โดย Editor
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
พิมพ์หน้านี้