จุดอ่อนคนไทย 10 ข้อ ที่ทำให้ไทย ย่ำอยู่กับที่!!

 


        มีการแชร์การวิเคราะห์ ที่จี้แทงใจดำคนไทยเอามากๆ กับจุดอ่อนของคนไทย 10 ข้อ ที่ทำให้ไทยเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุน โดยอ้างว่าเป็นข้อคิดเห็นของ นายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ   
         และต่อมา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ได้ออกมายืนยันว่า นายเซ็ทซึโอะ อิอุจิ ไม่ได้เป็นคนพูด http://www.jetro.go.jp/thailand/pdf/10weakpointnotice_tha.pdf
 
       แต่ถึงแม้ว่า 10 ข้อนั้น เซ็ทซึโอะ จะไม่ได้เป็นคนพูด แล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดคนวิเคราะห์ แต่มันก็เป็นอีกมุมมองที่น่าคิด เป็นกระจกบานใหญ่ ที่สะท้อนให้เห็นตัวตนในอีกด้าน
 
ลองอ่านอย่างพิจารณา และปราศจากอคติ

 1.คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย
 
 2.การศึกษายังไม่ทันสมัย คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่าง ๆ ไม่กล้าแสดงออก ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า
 
3. มองอนาคตไม่เป็น คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน
 
 4.ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่น หรือยุโรป ที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะยาว คนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อย ๆ
 
5.การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ประชากรประมาณ 60-70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม
 
6.การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็ง และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้มีอำนาจหรือบริวาร จะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อน ไม่มีมาตรฐาน
 
7.อิจฉาตาร้อน สังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงินโดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้มบนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด คนพวกนี้ร้ายยิ่งกว่าผู้ก่อการร้าย ดีแต่พูด มือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวเปลืองตัว
 
 8.เอ็นจีโอค้านลูกเดียว บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์ บ่อยครั้งที่ต้องเสียโอกาสอย่างมหาศาล เพราะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆ ไม่ได้พูดกัน
 
9.ยังไม่พร้อมในเวทีโลก การสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีการค้าระดับโลก ยังขาดทักษะและทีมเวิร์คที่ดี ทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์ไม่ได้
 
 10.เลี้ยงลูกไม่เป็น เด็กไทยขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกัน เป็นขี้โรคทางจิตใจ ไม่เข้มแข็ง เพราะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่สอนให้ลูกช่วยตัวเอง ไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเอง ขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเอง และไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://talk.mthai.com/
โดย Editor
วันที่ 2 มีนาคม 2558
พิมพ์หน้านี้