สถาบันอาหารนำทัพ SMEs ไทยรุกตลาดอาหารแปรรูปพม่า
   
สถาบันอาหารนำทัพ SMEs ไทยรุกตลาดอาหารแปรรูปพม่า

    สถาบันอาหารนำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ไปออกบูทงาน Myanmar International Franchise & SME Expo 2015 เปิดตลาดอาหารแปรรูปในพม่า ชี้เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ขณะที่เป็นประเทศส่งออกสินค้าไทยอันดับ 4 ในอาเซียน มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท 
 
    สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยรวม 20 ราย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs เปิดตลาดอาหารแปรรูปในประเทศพม่า ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) เช่น กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผัดหมี่เมืองปัก ผู้ผลิตหมี่โคราชตราห้าดาว, บริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด ผู้ผลิตขนมบ้านโกไข่, บริษัท ขนมเปี๊ยะ แอนด์ พาย ผู้ผลิตขนมเปี๊ยะแม่เอย, หจก.พรมมัฆวาน อินเตอร์เทรด ผู้ผลิตเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปฮ่องเต้ และ หจก.บ้านต้นไม้ ผู้ผลิตลำไยอบแห้ง เป็นต้น
       
     ทั้งนี้ ได้พาไปร่วมออกบูทในงาน Myanmar International Franchise & SME Expo 2015 ณ Tatmadaw Hall, Yangon Myanmar ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพม่า นับเป็นงานจัดแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้า และบริการจาก SME ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเบื้องต้นสามารถสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และเกิดการเจรจาซื้อขายจากผู้จัดจำหน่ายสินค้าอาหารในพม่าได้ในระดับหนึ่ง
       
       สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพม่า อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญคือการผลิตน้ำตาล เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ กาแฟสำเร็จรูป อาหารแปรรูปที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและนิยมสำหรับตลาดในประเทศคือ กลุ่มลูกกวาด ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้พม่ายังส่งออกข้าวและอาหารทะเลแช่แข็ง
 

สถาบันอาหารนำทัพ SMEs ไทยรุกตลาดอาหารแปรรูปพม่า 
       ในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในพม่าเพิ่มขึ้น 33-48% ผลจากการปรับนโยบายด้านการลงทุนและการเก็บภาษีจากการที่พม่ามีอัตราภาษีนำเข้าที่สูง โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อยู่ในช่วงเริ่มต้น สัดส่วนยอดขายผ่านค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังสูงถึงร้อยละ 90 ทำให้ตลาดยังต้องการสินค้านำเข้าอีกมากตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเห็นได้จากยอดจำหน่ายอาหารแปรรูปในช่วง 5 ปี (2552-2556) ที่มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปี โดยกลุ่มอาหารกระป๋อง และอาหารสำหรับทารกเป็นสินค้าที่มีอัตราเติบโตสูงมาก Euromonitor ประเมินว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าตลาดอาหารแปรรูปในช่วงปี 2557- 2561จะมีอัตราถึงร้อยละ 15 ต่อปี ขณะที่สินค้ากลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยในช่วงเดียวกันนี้ถึงร้อยละ 23 ต่อปี
       
       ในปี 2557 พม่าเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับ 4 ของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยไทยส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปพม่ามีมูลค่า 32,403.97 ล้านบาท อัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.56 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นและรส, เบียร์, ครีมเทียม, กาแฟสำเร็จรูป, อาหารสำหรับทารก, น้ำตาลทราย, น้ำมันปาล์ม และอาหารทะเลแปรรูป เป็นต้น 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ASTVผู้จัดการออนไลน์
โดย Editor
วันที่ 20 มีนาคม 2558
พิมพ์หน้านี้