สัมมนาเพิ่มโอกาสแข่งขันมะม่วงรับอาเซียน
 
?สัมมนาเพิ่มโอกาสแข่งขันมะม่วงรับอาเซียนฯ?


      สมาคมชาวสวนมะม่วงกรุงเก่าเปิดเวทีสัมมนาหากลยุทธ์เชื่อมโยงผลผลิตมะม่วงสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดจากประเทศในกลุ่มอาเซียนฯ

      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 มี.ค. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ นายกสมาคมชาวสวนมะม่วง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสัมมนาเรื่อง "การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมะม่วง สู่การแข่งขันการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 58" ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. โดยมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกมะม่วง และผู้สนใจกว่า 200 คนเข้าร่วม ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันตลาดมะม่วงมีการแข่งขันสูง เนื่องจากใกล้จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ทางสมาคมต้องตื่นตัวมากขึ้น จากการวิเคราะห์ ศักยภาพของการแข่งขันมะม่วงกับประเทศอื่นในอาเซียน พบว่าไทยมีการส่งออกมะม่วง 76,340 ตัน มูลค่า 3,054 ล้านบาท โดยมีคู่แข่งสำคัญคือฟิลิปปินส์ ทางสมาคมจึงต้องเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตมะม่วงทั่วประเทศกับตัวแทนผู้ส่งออกมะม่วง โดยมีทางกรมส่งเสริมเกษตรจัดเวทีพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดให้อยู่ในสมดุลย์ทางการซื้อขายผลิตผลมะม่วงซึ่งอยู่ในระหว่างออกผลผลิตสู่ตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่มีผลผลิตมาก
 
     นายศิลป์ชัย กล่าวว่า สำหรับตลาดส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นญี่ปุ่น ส่วนตลาดทางเกาหลีและจีนนั้นก็เป็นตลาดรอง แต่ไม่เคร่งครัดมาก เหมือนตลาดส่งออกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีมาตรการเข้มงวดถึงขั้นตอนในการผลิต ซึ่งจะต้องปราศจากสารเคมีและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระยะเวลาของมะม่วงจะต้องไม่เร่งรัดขั้นตอนของธรรมชาติ ส่วนประเทศคู่แข่งขันในการส่งออกมะม่วงนั้นก็ยังคงเป็นฟิลิปปินส์ แต่อย่างใดก็ตามมะม่วงที่ส่งออกไปญี่ปุ่นนั้น เป็นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง คุณภาพสูง มีรสชาติหวานอร่อยซึ่งประเทศอื่นไม่มี ส่วนมะม่วงพันธุ์อื่นๆ ก็มีส่งออกบ้างในประเทศกลุ่มอาเซียน อย่างไรก็ตาม ไทยจำเป็นต้องรักษาคุณภาพของผลิตผลเอาไว้เพื่อรักษาตลาดส่งออกเอาไว้และป้องกันคู่แข่งประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะมาแบ่งตลาดไป.

ขอขอบคุณจาก : นสพ.เดลินิวส์
โดย Editor
วันที่ 1 เมษายน 2558
พิมพ์หน้านี้