หลักสูตร " อาเซียนศึกษาและภาษาอาเซียน"

      อันที่จริงหลักสูตรการเรียนในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ   เพื่อนบ้านของเรานั้น มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 14 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ริเริ่มโครงการปริญญาตรี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา(Southeast Asian Studies)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
www.admissionpremium.com
โดย Editor
วันที่ 2 เมษายน 2558
พิมพ์หน้านี้