ลาว-พม่าเปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามโขงแห่งแรกวันเสาร์ 9 พ.ค.นี้
ลาว-พม่าเปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามโขงแห่งแรกวันเสาร์ 9 พ.ค.นี้

     ก่อสร้างมาเป็นเวลา 30 เดือน รวมทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองสองฝั่ง ทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงทางตนบนสุดของอนุภูมิภาคที่อยู่ในดินแดนลาว เปิดทางสะดวกสำหรับการไปมาหาสู่ กับ การท่องเที่ยวระหว่างเวียดนาม ลาว ไทยและพม่า. -- ภาพ: หนังสือพิมพ์ลาวพัดทะนา.

      ทางการลาว กับทางการพม่า จะทำพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก ระหว่าง 2 ประเทศ ในวันเสาร์ 9 พ.ค.นี้ หลังก่อสร้างมา 2 ปีเศษ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน 2 ชาติ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่้ยวระหว่างกันอีกด้วย สื่อของทางการรายงานในสัปดาห์นี้ 
       
       นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจกับการผลิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมและดูความเรียบร้อยของสะพาน วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา สะพานยาว 691.6 เมตร กว้าง 8.5 เมตร พร้อมทางเดินเท้าทั้ง 2 ข้างๆ ละ 1.2 ม. 2 ประเทศก่อสร้างคนละครึ่งตั้งแต่จุดกึ่งกลาง เป็นสะพานเหล็ก 3 ตอน ยาวตอนละ 120 เมตร อีกหนึ่งตอนที่เหลือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนารายงาน
       
       สะพานมิตรภาพแห่งนี้ตั้งอยู่ตอนเหนือของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง รวมอยู่ในโครงการระเบียงขนส่งตะวันออก-ตะวันตก ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย สร้างจากบริเวณหมู่บ้านห้วยกุ้ม เมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา ทางฝั่งลาว ไปยังบริเวณบ้านเชียงลาบ เมืองเชียงตุง ในรัฐชาน ทางฝั่งพม่า รวมมูลค่าราว 26 ล้านดอลลาร์ ใช้เวลาก่อสร้าง 30 เดือน สำรวจออกแบบระหว่างเดือน พ.ค.-ธ.ค.2555 วางศิลาฤกษ์ เริ่มการก่อสร้างวันที่ 16 ก.พ.2556
       
       ทั้งลาว และพม่ายังได้ก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองของตน และก่อสร้างถนนเข้าหาบริเวณด่าน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันเสาร์นี้ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของสมาคมนักข่าวแห่งชาติรายงาน. 
 
ทางการลาว กับทางการพม่า จะทำพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก ระหว่าง 2 ประเทศ ในวันเสาร์ 9 พ.ค.นี้ หลังก่อสร้างมา 2 ปีเศษ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน 2 ชาติ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่้ยวระหว่างกันอีกด้วย สื่อของทางการรายงานในสัปดาห์นี้ 
       
       นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจกับการผลิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมและดูความเรียบร้อยของสะพาน วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา สะพานยาว 691.6 เมตร กว้าง 8.5 เมตร พร้อมทางเดินเท้าทั้ง 2 ข้างๆ ละ 1.2 ม. 2 ประเทศก่อสร้างคนละครึ่งตั้งแต่จุดกึ่งกลาง เป็นสะพานเหล็ก 3 ตอน ยาวตอนละ 120 เมตร อีกหนึ่งตอนที่เหลือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนารายงาน
       
       สะพานมิตรภาพแห่งนี้ตั้งอยู่ตอนเหนือของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง รวมอยู่ในโครงการระเบียงขนส่งตะวันออก-ตะวันตก ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย สร้างจากบริเวณหมู่บ้านห้วยกุ้ม เมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา ทางฝั่งลาว ไปยังบริเวณบ้านเชียงลาบ เมืองเชียงตุง ในรัฐชาน ทางฝั่งพม่า รวมมูลค่าราว 26 ล้านดอลลาร์ ใช้เวลาก่อสร้าง 30 เดือน สำรวจออกแบบระหว่างเดือน พ.ค.-ธ.ค.2555 วางศิลาฤกษ์ เริ่มการก่อสร้างวันที่ 16 ก.พ.2556
       
       ทั้งลาว และพม่ายังได้ก่อสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองของตน และก่อสร้างถนนเข้าหาบริเวณด่าน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันเสาร์นี้ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ของสมาคมนักข่าวแห่งชาติรายงาน. 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
ผู้จัดการออนไลน์
โดย Editor
วันที่ 9 พฤษภาคม 2558
พิมพ์หน้านี้