New Stories

สำนักข่าวเบอร์นามาของทางการมาเลเซียรายงานอ้างคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค เมื่อค่ำวานนี้ว่า ขณะนี้บริษัทด้านการเกษตรในอินโดนีเซียยังคงเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก...
by dogTech
เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมผู้ประสานงานด้านทักษะฝีมือแรงงานอาเซียนของ ILO ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน...
by dogTech
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) (บกท.) กระทรวงคมนาคม ได้รับ 4 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2558 จากการจัดอันดับของนิตยสารบิสิเนสทราเวลเลอร์ เอเชีย - แปซิฟิก (Business Traveller Asia - Pacific) ของฮ่องกง...
by dogTech
ในระหว่างการเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 1 ตุลาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ...
by dogTech
เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ผ่านการอบรบจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMO)...
by dogTech
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศอินโดนีเซียออกกฎกระทรวงที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าเกษตรจากไทยหลายฉบับ อาทิ กฎระเบียบควบคุมการนำเข้าสินค้าพืชสวน...
by dogTech
นายมาซายาสุ โฮซูมิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดเผยว่านักธุรกิจญี่ปุ่นยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาจะชะลอตัวลง ทั้งนี้...
by dogTech
อาเซียนและญี่ปุ่นได้ทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรม...
by dogTech
นายโนบุโยชิ วาคาบายาชิ (Mr. Nobuyoshi Wakabayashi) หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น (AMEICC) และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศมาเลเซียและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อร่วมพูดคุยด้านความร่วมมืออาเซียนในส่วนของอาหาร, การเกษตรและป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism...
by dogTech
เลขาธิการของสำนักงานความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ได้เตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและผู้นำเกาหลีใต้ภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการอาเซียน อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) ได้มีการชุมนุมในปูซานเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและเกาหลีนอกจากนี้ยังมีการหารือถึงทิศทางในอนาคต โดยเฉพาะความคิดริเริ่มที่สำคัญ เช่น...
by dogTech
เจ้าหน้าที่สถิติและนักข่าวจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสถิติในฮานอย ประเทศเวียดนาม เนื่องจากในปัจจุบันผู้ใช้ข้อมูลสถิติมีการรับรู้ในเกณฑ์ที่ค่อนค้างต่ำ...
by dogTech
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแนวทางการควบคุมอาหารร่วมกันในอาเซียน(ACFCRs) ถูกจัดขึ้นที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา...
by dogTech
คณะผู้แทนระดับสูงจากอาเซียนเยือนประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีนโดยคณะผู้แทนประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศกัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์,...
by dogTech
ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน (CDB) ดำเนินการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการกำกับดูแลทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงของธนาคารโดยการสัมมนาให้ความสำคัญในการนำเสนอประเด็นสำคัญโดยอดีตประธานคณะกรรมการสำนักงานหลักทรัพย์ฮ่องกง...
by dogTech
จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงลอยตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 5.7 หรือมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค...
by dogTech
การค้าและการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่องค์การสถิติแห่งชาติ, กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก...
by dogTech
ในฐานะที่ทรัพยากรธรรมเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสนใจมากในปัจจุบันทำให้อาเซียนมองหาระบบการป้องกันพื้นที่พิเศษและการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนมีพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์กว่า 1,300...
by dogTech
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางทฤษฎีที่สมบูรณ์สู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่ออบรบเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียน(AMS) และออสเตรเลีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น...
by dogTech
Page 1 of 148 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน