New Stories

จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๙ (ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the DOC: SOM on DOC) ณ นครเทียนจิน นายนภดล เทพพิ...
by dogTech
ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคจึงทำให้มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการในการตรวจสอบและฝึกอบรมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 6ประเ...
by dogTech
พิธีมอบรางวัลจัดมอบโดยเลขานุการกรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของฟิลิปปินส์, เลขานุการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและผู้อำนวยการบริหารของโครงการ BCCP Business Mirror หนึ่งของหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประ...
by dogTech
เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)ในการจัดการภัยพิบัติความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติ อ่านเพ...
by dogTech
การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเปิดตัวโครงการ ASSI ระยะสอง ทำให้การสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัยจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากพายุ ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหวและน้ำท่วมเกิดขึ้นภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง...
by dogTech
สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมฟอรั่มผู้ประกอบการทางสังคมอาเซียนโดยมีผู้กำหนดนโยบายและผู้แทนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม เพื่อกล่าวถึงบทบาทของการประกอบการทางสังคมและร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองใ...
by dogTech
ในฐานะที่อาเซียนจะพัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจึงได้ทำการเปิดตัวแผนแม่บทด้านการสื่อสาของอาเซียน(ACMP)ก่อนที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่จะรวมตัวกันในเมืองหลวงของพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซ...
by dogTech
การประชุมสุดยอดธุรกิจอาเซียน(ASEAN-BIS) ถูกเปิดการประชุมโดยประธานาธิบดีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากนักธุรกิจกว่า 500 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนการประชุมASEAN-BISประจำปีถูกมองว่าเป็นงานประจำป...
by dogTech
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชาเสนอระบบการจัดการ SMEกับภาคเอกชน, สมาคมธุรกิจ, ธนาคารกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเป็นความพยายามร่วมกันของหน่วยงานอาเซียนSME Working Group (SMEWG)เพื่อสร้างความร่วมมือกับสำน...
by dogTech
เสาหลักแรกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการมุ่งเน้นไปที่การไหลเสรีของสินค้าและการลงทุนในการสั่งซื้อเพื่อที่จะเปลี่ยนอาเซียนเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวในปี 2015 โดยมีภาพรวมของแนวโน้มที่สำคัญที่จะถูกนำเสนอโดยสำนักเลขาธิ...
by dogTech
คณะทำงานด้านมาตรวิทยาทางกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนต้องการปรับเปลี่ยนมาตรากฎหมายให้สอดคล้องกับองค์การระหว่างประเทศของมาตรวิทยาทางกฎหมาย(OIML)เป็นไปตามแนวปฏิบัติระหว่างประเทศที่จะเอื้อต่อการประชุมครั้งที่ 22 ของคณะกรรมการที่ป...
by dogTech
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทั่วโลกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการเร่งเป้าหมายของการทำให้อาเซียนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2020 โดยมีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ในการประชุมร...
by dogTech
อาเซียนทั้งสามหน่วยงานจะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบนำร่องศุลกากรที่จะมีบทบาทในการบริหารจัดการและการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการขนส่งและภาคการเงิน โครงการนี้เป็นความคิดริเริ่มในการสร้างผลประโยชน์ที่สำคัญด้านภาคการค้าแล...
by dogTech
กว่าห้าสิบบริการที่ให้การสนับสนุนสำนักเลขาธิการอาเซียน(ASEC) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสังเคราะห์และการประเมินผลในวันที่ 17 และ 24 พฤศจิกายนในกรุงจาการ์ตา โดยรองเลขาธิการอาเซียนเป็นประธานในการประชุ...
by dogTech
เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางถนนในอาเซียนและควบคุมการทำงานของระบบศุลกากรเพื่อ ปกป้องรายได้ของรัฐบาลทำให้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศุลกากรและระบบขน ส่งมวลชนอาเซียน(ACTS) เพื่อตกลงร่วมกันในประเด็นการเคลื่อนย้ายเ...
by dogTech
ศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ(AHA Centre) ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการในการจัดการภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียนในรูปแบบของสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (NDMOs) จากประเทศกัมพูช...
by dogTech
ในรายงานล่าสุดของผู้นำอาเซียนได้รับคำแนะนำสำหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ต้องเผชิญหลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะกับภาคการบินในด้านการดำเนินการโดยผู้ให้บริกา...
by dogTech
เอพี - คนงานชาวจีนมากกว่า 150 คน ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายถูกปล่อยตัวในวันนี้ (30) ในการอภัยโทษของผู้นำพม่าที่ทำให้นักโทษเกือบ 7,000 คนเป็นอิสระ คำแถลงของกระทรวงข้อมูลข่าวสารระบุว่า นักโทษ 6,966...
by dogTech
เอเอฟพี/รอยเตอร์ - เดวิด แคเมอรอน กล่าวชื่นชมการค้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วกับเวียดนามเมื่อวันพุธ (29) ในระหว่างการเยือนเวียดนามเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่ยังมีการลงนามข้อตกลงธุรกิจสำคัญอีกหลายฉบับระหว่างกัน ผู้...
by dogTech
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (MITI) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในงาน The ASEAN SME Showcase and Conference (ASSC) โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นประธานในการเปิดงานที่ศูนย์การประชุมกัวลา...
by dogTech
Page 47 of 182 First Prev 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ