New Stories

ประเทศไทยมองเห็นโอกาสที่ดีของการเป็นประเทศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน สำหรับการผลิตและการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ โดยผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่า ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้นในตลาดโลกเพราะการเพิ่ม...
by dogTech
ไทยและฟิลิปปินส์จะขยายการค้าทวิภาคีและการลงทุน โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้เจรจากับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า เพื่อขยายตลาดในการค้าของทั้งสองประเทศ ป...
by dogTech
สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของภูมิภาคปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 โดยการประชุมครั้งที่ 6 ของ AIPA จะเป็นการหารือของคณะก...
by dogTech
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทย (กฟภ.) เป็นเจ้าภาพในการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในอาเซียน (HAPUA) โดยการประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "การกำหนดแนวทางที่จะลดการสูญเสียพลังงานในการจัดส่งสินค้า" รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภ...
by dogTech
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนของประเทศจีนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสินค้าและบริการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพา...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรของประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ในประเทศไทย โดยในการประชุมจะมีการขอให้พิจารณาแผนการกระตุ้นเ...
by dogTech
ทีมแพทย์รวม 112 ทีม ได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จัดขึ้น โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยในสถานที่ประชุมสุดยอดผู้นำและที่พักของผู้นำที่มีการตรวจสอบตลอดเวลา รวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ที่จะให้...
by dogTech
จังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่ในจุดที่กระแสแม่น้ำบางนราในอ่าวไทยถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการแข่งขันเรือกอและ โดยแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำแห่งกิจกรรมทางวัฒนธรรมประจำปี เรือกอและจะถูกตกแต่งให้โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ โดยแต่เดิมเรื...
by dogTech
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมแพทย์มากกว่า 500 คน เพื่อการให้บริการด้านสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ได้มีการเลือกแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพฯและ...
by dogTech
ภาคเอกชนกำลังมองหาที่จะสร้างโรงเรียนนานาชาติขึ้นในประเทศไทย เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการรับมือกับการเปิดเสรีการบริการการศึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคาดว่า ภาคเอกชนจ...
by dogTech
ดอยสุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุ ดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และพระตำหนัก ภูพิงค์ราชนิเวศน์ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทว่าดอยสูงแห่งนี้ยังสมบูรณ์ด้วยสภาพ ธรรมชาติทั้ง...
by Editor
รัฐบาลอินโดนีเซียและไทยตกลงที่จะร่วมมือกันปรับปรุงภาคการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ในครั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอตัวเข้าร่วมการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสริมสร้างความร่ว...
by dogTech
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนและจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมภูมิภาคภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศไทยทำให้จะต้องมีการพิจารณาปัญหาหลายอย่างเพื่อการพัฒนา...
by dogTech
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) มุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการผลิตสินค้าในภูมิภาค เพื่อเป็นปลายทางการลงทุนที่ครบวงจรในตลาด AEC ซึ่งเป็นการรวมตลาดทั้ง 10 ประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน 2. ...
by dogTech
รัฐบาลได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้ความสนใจมากขึ้นกับการเพิ่มคุณภาพของแรงงานไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่า คุณภาพของแรงงานจะเป็นจุดขายสำคัญ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศบาห์เรนได้เน้นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC กับมุมมองของการมาถึงของประชาคมอาเซียนในปี 2015 เห็นว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวัน...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นแม่เหล็กสำคัญสำหรับการลงทุน โดยบริษัทของจีนตามแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคและการก่อตัวรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 นักลงทุนจีนได้แสดงให้เห็นถึงแน...
by dogTech
ประเทศไทยได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับแรงงานอพยพจากประเทศกัมพูชา, ลาวและพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะให้กับแรงงานกัมพูชา, ลาวและพม่า...
by dogTech
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทรปริยัติธรรมศาลาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการยกย่องให้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากองค์การยูเนสโกในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ...
by dogTech
อาเซียนและจีนได้พยายามในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันผ่านการสารสัมพันธ์และการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาค สำหรับการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองโดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเ...
by dogTech
Page 114 of 182 First Prev 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ