New Stories

ประเทศไทยกำลังเร่งการผลิตวิศวกรที่มีระดับสามัญวิศวกรจากสภาวิศวกร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอิสระภายในประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2015 โดย10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงในข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพหรือ...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษา รวมไปถึงการการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยความร่วมมือนี้จะยกระดับคุณภาพของแรงงานในการตอบสนองไปยังตล...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศลาวได้ร่วมกันเปิดเส้นทางรถประจำทางสายใหม่ ในการเชื่อมโยงทั้งสองประเทศโดยทั้งสองประเทศได้เปิดเส้นทางรถประจำทางตามเส้นทางของ 4 สะพานมิตรภาพฯ ซึ่งการขนส่งจะมีเส้นทางใหม่ในการเดินทางไป เพื่อต้อนรับการรวมกั...
by dogTech
นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนมากขึ้น สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์กับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นั้นAEC จะกลายเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีอิสระมากยิ่งขึ้นในปี 2015 ผู้อำนวยกา...
by dogTech
กระทรวงพาณิชย์จับมือกับองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการเปิดตัว โครงการนำร่องในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเมืองศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประเด็นสำคัญคือการหารื...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันความรู้และเชี่ยวชาญกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า กลุ่มความประเทศอาเซียนจำเป็นจะต้องพัฒนา กลไ...
by dogTech
อาเซียนเที่ยวไทย ร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในอาเซียนท่องเที่ยวเมืองไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการเปิดตัวโครงการ อาเซียนเที่ยวไทย โดยเชิญสื่อมวลชนของประ...
by dogTech
ททท. เปิดงานเทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival) พบสุดยอดเมนูอาหารไทยที่โดดเด่นด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศไทยที่ดังไกลถึงทั่วโลก พร้อมความบันเทิงหลากหลาย ณ ลาน Sunken ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เมื่อเร็วๆน...
by dogTech
จังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทย พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสกับ ปรากฏการณ์ของดอกไม้ที่มีสีสันเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและทำให้ เชียงรายเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ของพืชดอกที...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMEC รายงานจากกระทรวงการต่างป...
by dogTech
ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งการเชื่อมต่อประชาคมอาเซียนทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนผ่านประเทศไทยทั้ง 3 เส้นทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก ในเชื่อมต่อประเทศพม่าและประเทศเวียดนามผ่านทางประเทศไทยและประเ...
by dogTech
ข่าวดี! ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร BP for Funds รุ่นที่ 4 จากความสำเร็จของโครงการอบรมหลักสูตร BP for Funds การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 ที่ผ่านมา และจากการแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงก...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศลาวได้ทำข้อตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาการเชื่อมต่อการขนส่งที่จะเชื่อมโยง ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ในโครงการการเชื่อมต่อการขนส่ง ได้มีการหารือเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดหนองคาย ในภาคตะวันออกเฉียงเห...
by dogTech
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เปิดตัวโครงการ E-learning ที่จะให้การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกล่าวว่...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งเมืองการค้ายางในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมยาง เพื่อการพัฒนาชายแดนของทั้งสองประเทศ โดยเมืองการค้ายางจะได้รับการยอมรับในพื้นที่ชายแดน ซึ่งติดกับด่านชายแดนประกอบใ...
by dogTech
ธุรกิจการบินในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะขยายตัว เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยต้องเตรียมที่จะตอบสนองความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยประเทศไ...
by dogTech
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในจังหวัดสงขลาได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหนึ่งในสิ...
by dogTech
การมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015ทำให้บริษัทเอกชนของไทยได้ให้ความสนใจมากขึ้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดหลักสูตรระยะส...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ได้ลงนามตกลงใน 3 เอกสารสำคัญ ซึ่งในเอกสารได้กล่าวโดยรวมถึง 3 เรื่องสำคัญดังนี้ (1) อนุสัญญาระหว่างฟิลิปปินส์และไทยเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีจากเงินไ...
by dogTech
การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อเป็นประเทศที่พร้อมนำหน้าไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาท...
by dogTech
Page 107 of 182 First Prev 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ