New Stories

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งการทดสอบ เพื่อสร้างมาตรฐานและการรับรองแก่สถาบันการศึกษาภายใต้การดูแล เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษากล่าวว่า...
by dogTech
รัฐบาลไทยพยายามที่จะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักของประชาชนในการเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในมิติต่างๆ เช่น วัฒนธรรม,...
by dogTech
ผู้ส่งออกไทยกำลังมองหาวิธีที่จะเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า อินโดนีเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจในปี 2014...
by dogTech
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเพิ่มความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ในการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยนิวเคลียร์ ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์...
by dogTech
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดนราธิวาสจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาสและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ที่พิพิธภัณฑ์นราธิวาส ซึ่งคาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการในปลายปี 2014...
by dogTech
บริษัทท่าอากาศยานไทยกำลังเร่งพัฒนาสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร โดยจะขยายเวลาในการดำเนินงานจนถึงเที่ยงคืนซึ่งประธานบริษัทท่าอากาศยานไทยกล่าวว่า...
by dogTech
ประเทศไทยได้แนะนำข้อเสนอในการประชุมสุดด้านความมั่นคงนิวเคลียร์และรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเป้าไปที่การป้องกันการก่อการร้ายทั่วโลก...
by dogTech
มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิด 300 ปี ในจังหวัดนราธิวาสได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์...
by dogTech
โครงการส่งเสริมการขายของสินค้าโอทอปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังตลาดต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่การสร้างธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนผ่านการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าจากสินของในท้องถิ่น...
by dogTech
กลุ่มสื่อต่างๆได้รับเชิญให้เข้าฟังการบรรยายสรุปเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประชาชนในท้องถิ่นและสถานการณ์ภาคใต้ โดย 30 ตัวแทนสื่อจาก 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่,...
by dogTech
จังหวัดลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตรทางเหนือของประเทศ โดยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี คือ งานฉลองแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี...
by dogTech
จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยรัฐบาลมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสงบสุขเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีชีวิตอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยในแผนพัฒนาปี 2013-2017...
by dogTech
ประเทศไทยได้แสดงความตั้งใจที่จะสมทบเงินให้กับสมาคมพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA) ซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญของกลุ่มธนาคารโลก...
by dogTech
มูลค่าการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทและเกินเป้าหมายที่กำหนดถึง 9 พันล้านบาท โดยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกล่าวว่า โครงการต่างๆในประเทศไทยสามารถสร้างการจ้างงานในประเทศไทยถึง 207,463...
by dogTech
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1961 ซึ่งในปัจจุบันนั้นประเทศไทยได้รั้งอันดับ 9 ในฐานะผู้ผลิตยานยนต์ของโลกและเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน...
by dogTech
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ จัดการกับปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับเด็ก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการมาถึงของประชาคมอาเซียน...
by dogTech
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแผนจะเปิดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลในภาคใต้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย เพื่อที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น...
by dogTech
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้ตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยการลงนามในข้อตกลงนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติในกรุงฮานอย...
by dogTech
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนของประเทศไทยและประเทศพม่าได้พบปะหารือกันในบริเวณจังหวัดชายแดน โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ...
by dogTech
ประเทศไทยจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นหากต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในด้านการท่องเที่ยวทางการแพทย์ เนื่องจากการแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศมากกว่า...
by dogTech
Page 116 of 182 First Prev 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ