New Stories

สุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแสง สี เสียง ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน ตามรอยเสด็จเส้นทางพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) ที่เสด็จอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ อำเภอเกาะพะงันถึง 14 ครั้ง...
by Editor
การกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งออกไปสู่ตลาดนั้น ในยุคปัจจุบันนี้การ จัดระบบ Logistic หรือระบบการขนส่งถือเป็นองค์ประกอบที่ สําคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการค้า ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศก็ตาม...
by Editor
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า อาเซียนได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 5 ปีซึ่งปี 2558 นี้จะเป็นปีสุดท้ายของแผน ส่วนหนึ่งของแผนของอาเซียนที่สําคัญคือ มีความพยายามร่วมกันในการ...
by Editor
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไทย ได้ลงนามกับกรมอาชีวศึกษาของลาว เพื่อ จัดการเรียนการสอนคู่ขนานระหว่างสถานศึกษาอาชีวะไทย 26 แห่งและวิทยาลัยในลาว 16 แห่ง...
by Editor
เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจําปี 2014-2015 โดยจัดอันดับ 144 ประเทศ ภายใต้นิยามความสามารถในการแข่งขันว่า...
by Editor
สถาบันอาหารนำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ไปออกบูทงาน Myanmar International Franchise & SME Expo 2015 เปิดตลาดอาหารแปรรูปในพม่า ชี้เป็นตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตสูง...
by Editor
ระนอง - ทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย นายลุตฟี ราอุฟ นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ ฝ่ายการศึกษา และวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เล็งขยายการลงทุน การค้า การขนส่ง การท่องเที่ยวในจังหวัดระนอง และจังหวัดฝั่งอันดามัน...
by Editor
โกรัน ซูบาร่า กองหลังทีมเพื่อนตำรวจ ออกมาเปิดอกให้สัมภาษณ์ว่า ลีกลูกหนังของเมืองไทยมีความแข็งแกร่งมากที่สุดในย่านอาเซียน หลังจากที่ตนเคยผ่านประสบการณ์ค้าแข้งให้กับทีมบาเลสเตียร์ (สิงคโปร์), มาคาสซาร์ (อินโดนีเซีย)...
by Editor
วิกฤติแรงงานส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทำให้แรงงานจาก พม่า ลาว กัมพูชา หลั่งไหล เข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรม แต่ในทางตรงกันข้ามส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง...
by Editor
โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 เวทีการใช้ไอซีทีนำพาการศึกษาของเด็กไทยสู่โลกอนาคต ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว...
by dogTech
นอกเหนือไปจากการถูกตัดสิทธิ GSP ในทุกประเภทสินค้าที่ส่งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปแล้ว ความเสี่ยงที่จะได้รับ ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป ในกรณีการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน...
by Editor
เป็นที่ทราบกันแล้วว่า อาเซียนได้มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 5 ปี ซึ่งปี 2558นี้จะเป็น ปีสุดท้ายของแผนฯ ส่วนหนึ่งของแผนของอาเซียนที่ส้าคัญคือ...
by Editor
ต้องเข้าใจก่อนครับว่า สินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกหลายชนิด ผลิตมาจากวัตถุดิบซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร และพืชผลเหล่านั้นหลายชนิดน้ามาจากภาคใต้ของเรา แต่ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป เกิดภาวะโลกร้อน...
by Editor
เครื่องบินพลังงานสุริยะ บินขึ้นจากเมืองอาห์เมดาบัด ทางตะวันตกของอินเดียเวลา 7 น.เศษ วันพุธ 18 มี.ค.นี้ ล่าช้ากว่ากำหนดหลายชั่วโมง และ กำลังจะลงจอดที่เมืองพาราณสีในชั่วโมงข้างหน้า หลังใช้เวลาบินราว 15 ชั่วโมง ระยะทาง...
by Editor
สกายแทร็กซ์ ได้ประกาศผลการจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นประจำปี 2558 หรือ SKYTRAX World Airport Awards ผ่านเว็บไซต์www.worldairportsurvey.comโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...
by Editor
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีกําหนดในปลายปีนี้สร้างความกังวลให้หลาย ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่บางรายยังคิดไม่ตกว่าจะหาลู่ทาง/โอกาสในตลาดที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างไร ในงานเสวนา "เจาะลึกเมียนมาร์ผ่านสายตาทูตไทย"...
by Editor
การคงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ของ ฝั่งภาคใต้ในสปป.ลาว ยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติสร้างขึ้น หลายแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การแสวงหาลู่ทางของนักธุรกิจก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้น...
by Editor
ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าผลของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนทําให้เกิดชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่และ เศรษฐีเป็นจํานวนมาก และคนเหล่านี้มีวิถีชีวิตทันสมัย มีรสนิยมดีตลอดจนให้ความสําคัญกับคุณภาพสินค้าและมีความใส่ใจสุขภาพ ความสวย ความหล่อ...
by Editor
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2558ถือเป็นอีกบทบาทสำคัญที่หลายภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อมรับมือ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมรองรับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติ...
by Editor
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ครอบครัวไทยต้องเผชิญกับการต่อสู้แข่งขันในการดำรงชีวิต ทำให้การใช้เวลาของสมาชิกครอบครัวน้อยลง สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอย จนทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา...
by Editor
Page 62 of 182 First Prev 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ