New Stories

นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (H.E. Mr. Staffan Herrstrm) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)...
by dogTech
นายวิทูรัช ศรีงาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดตรวจ บริเวณชายแดนไทย กัมพูชา และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์บริหารราชการแบบเบ็ดเสร็จONE Stop...
by dogTech
นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 59 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...
by dogTech
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (CICA) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ที่ กรุงปักกิ่ง...
by dogTech
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพัฒนาคุณภาพสินค้าโอท็อปเพื่อนำไปจำหน่ายบนเครื่องบิน แนะนำให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รู้จักและซื้อหาเป็นของฝากหรือที่ระลึกจากประเทศไทย ล่าสุด...
by dogTech
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแนวทางพัฒนาด้านการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว...
by dogTech
จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง-จุดผ่อนปรนเนิน 400 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายจันทร์ โซ๊ะพอล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา...
by dogTech
นางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง...
by dogTech
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทยในนามประธานกลุ่ม 77 และจีนได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Thematic Debate on Achieving the Sustainable...
by dogTech
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน -...
by dogTech
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 59...
by dogTech
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายเอนโน่ โดรเฟนิก (H.E. Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา...
by dogTech
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ ผลประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นที่น่าพอใจ ภายหลังไทย - สหรัฐฯ หารือพัฒนาการค้าระหว่างกัน นางอภิรดี ตันตราภรณ์...
by dogTech
จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดประชุมขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษาโดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายไทย และนายเหลา หนิงจุน รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว...
by dogTech
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ให้สัมภาษณ์ว่า...
by dogTech
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพบปะหารือระหว่างสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยกับสมาคมผู้ประกอบการค้าส่งมาเลเซีย (PPM)...
by dogTech
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงาน Startup Thailand 2016 ว่า "กระทรวงไอซีที ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล...
by dogTech
นายชิโระซะโดะชิมะ (H.E. Mr. ShiroSadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในการโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือด้านการศึกษากับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
by dogTech
นายชิโระซะโดะชิมะ (H.E. Mr. ShiroSadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในการโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือด้านการศึกษากับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
by dogTech
นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน (H.E.Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในการโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือด้านการศึกษากับ พลเอกดาว์พงษ์...
by dogTech
Page 19 of 181 First Prev 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean