New Stories

ประเทศไทยได้ดำเนินการเชื่อมโยงเส้นทางการทำอุตสาหกรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เพื่อขยายฐานการผลิตไปยังตลาดอาเซียน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกล่าวว่าการพัฒนาเส้นทางการขนส่งและอุตสาหกรรมจะสามารถประหยัดต้น...
by dogTech
นักปีนผาจากทั่วโลกได้เดินทางมาในงานแข่งขันปีนผานานาชาติประจำปีในจังหวัดกระบี่ โดยจะมีการจัดงานที่บริเวณหาดไร่เลย์และอ่าวต้นไทรในวันที่ 21-23 เมษายน 2014 โดยกว่า 30 ทีมของนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยจากทั่วโลกจะเข้าร่วมก...
by dogTech
กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ สงขลา,สตูล,ยะลา, ปัตตานีและนราธิวาส ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียและเหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ จังหวัดเหล่านี้มีพื...
by dogTech
จังหวัดปัตตานีได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัด 2014 - 2017 โดยเน้นการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลและบริการให้กับชุมชนมุสลิมในระดับชาติและในระดับภูมิภาค รวมไปถึงในตลาดโลก โดยในแผนพัฒนาจังหวัดจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งส...
by dogTech
ประเทศไทยได้เน้นกิจกรรมความร่วมมือและโครงการที่เสริมสร้างความร่วมมือในพื้นที่ประเทศในกลุ่ม BIMSTEC ตามที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เข้าร่วมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลา...
by dogTech
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะประเทศผู้ผลิตข้าวหอมมะลิและผ้าไหมชั้นดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว...
by dogTech
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดริมทะเลทางใต้ของกรุงเทพมหานครจะจัดงานเทศกาลการท่องเที่ยว โดยจะจัดการสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ โดยจะมีการการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมื...
by dogTech
จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้มีการเปิดตัวแคมเปญการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต้ความพยายามร่วมกันกับจังหวัดยะลาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเขตพื้นที่ฮาลาบาลาของจังหวัดยะลาได้รับการขนานนามว่า อเมซอ...
by dogTech
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้การสนับสนุนโครงการรับสมัครครูชาวต่างชาติไปสอนที่โรงเรียนมัธยมของรัฐบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา,ปัตตานีและนราธิวาส โดยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได...
by dogTech
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในการสนับสนุนการสร้างศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของสหภาพยุโรปและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ คณะรัฐมนตรีของไทยได้ลงนามรับรองร่างข้อตกลง...
by dogTech
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้มีการพัฒนาด้านเครือข่ายการขนส่งระหว่างกันและเชื่อมต่อไปยังเอเชียตะวันออก นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความสำคัญสำหรับความร่วมมือในด้านการขนส่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้ โดยนายกร...
by dogTech
กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้สั่งให้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2015 โดย AEC จะสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่ทำให้อาเซียนมีกำลังในก...
by dogTech
สื่อของไทยและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รับการกระตุ้นให้เข้าร่วมในความพยายามที่จะสร้างประชาคมอาเซียนและทำให้คนไทยรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มในภูมิภาค โดยอดีตเลขาธิการอาเซียนชี้ให้เห็นว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซียนในปี 2015 เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคประชาสังคมจึงจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพในการแ...
by dogTech
การจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียนในปี 2015 ทำให้นักเรียนไทยมีความสนใจมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน แม้ว่าภาษาอังกฤษจะถูกใช้เป็นภาษาราชการของอาเซียน แต่ภาษาของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ยังมีความ...
by dogTech
ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดยะลามีความภาคภูมิใจในการกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพวกเขา มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมากจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและรวมอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของไทยซึ่...
by dogTech
ประเทศไทยได้เสนอให้ลำดับความสำคัญของสามเสาหลักอาเซียน เพื่อที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรวมกลุ่มในภูมิภาค โดยข้อเสนอที่ถูกเสนอขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยน...
by dogTech
โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนจะเพิ่มขึ้นในประเทศไทยหลังจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยนักลงทุนญี่ปุ่นจะได้รับการกระตุ้นให้ขยายการลงทุนในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์จากตลาดอาเซียนที่กว้างขึ้น นายกรัฐมนตร...
by dogTech
มีหลายอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษและเพิ่มประสบการณ์การทำงาน โดยตลาดแรงงานเสรีอาเซียนจะทำให้แต่ละอาชีพมีความสำคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากในประเทศฟิลิปปินส์ที่ปรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการทำสัญญ...
by dogTech
งานเทศกาลประจำปีของโทรทัศน์อาเซียนในภาคใต้ของเวียดนามดึงดูดนักร้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเข้าแข่งขันการร้องเพลงพื้นบ้านและเพลงสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อความเป็นน้ำหนึ่ง...
by dogTech
Page 112 of 182 First Prev 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ